Hoeveel dient u te betalen voor een kerkelijke dienst

 

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u voor een kerkelijke huwelijks- of uitvaartplechtigheid € 275

Indien u een mis wil laten opdragen voor een speciale intentie, dan betaalt u € 15.
Let wel, deze missen kunnen enkel worden gevierd tijdens de wekelijkse zondagsviering.

Betalingen kunnen gebeuren op volgende rekeningnummers:
Voor diensten in:

  • Kalken, Laarne en Ten Ede op rekening BE35 7310 4685 7237 van ‘Kerkgemeenschap Noord'
  • Massemen en Wetteren op rekening BE78 4441 6674 3186 van ‘Kerkgemeenschap Centrum’

(Vermeld steeds duidelijk waarvoor de betaling gebeurt: bv. mis voor NAAM op DATUM).

Voor andere sacramenten (doopsel, ziekenzalving, eerste communie, vormsel) is er geen verplichte bijdrage. 

Voor deelname aan het vormseltraject (voorbereiding op het vormsel) vragen we € 30 per kind als bijdrage in de kosten. 

Toestemming om een kerkgebouw te gebruiken voor liturgische of andere evenementen (van sociale of culturele aard) dient steeds te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke pastoor en kerkfabriek.
Het is de kerkfabriek die in zo'n geval bepaalt hoeveel wordt aangerekend voor het gebruik van het gebouw. 

Zoeken