Deken Yvan Stassijns

Graag wil ik alle lezers en bezoekers van deze site hartelijk groeten!

Ik werd in 1967 geboren in Dendermonde, en ik groeide,  samen met mijn broers en zus, op in Lebbeke. Na mijn humaniora (Wetenschappelijke B in Opwijk) volgde ik de opleiding voor onderwijzer aan de normaalschool in Gijzegem, waar ik afstudeerde in 1988. Tijdens deze opleiding groeide verder het verlangen om priester te worden, en dus ging ik na mijn studies naar het seminarie in Gent : eerst een jaar filosofie in Mariakeke, en vervolgens 4 jaar theologie in het centrum van Gent ( aan de Reep). Ik werd, samen met 12 jaargenoten, tot priester gewijd op 3 juli 1993. Enkele dagen later volgde de eerste benoeming : ik werd onderpastoor in de H. Kruisparochie in Stekene.  Na 5 jaar werd ik pastoor van dezelfde parochie. In 2009 kwamen er nog 2 parochies bij : de Hellestraat en Klein-Sinaai.

Op 26 december 2012, na bijna 20 jaar dienst in het Waasland, werd ik benoemd tot deken van Wetteren en pastoor van de parochies St. Gertrudis, Christus Koning en O. L. Vrouw ten hemel opgenomen ( Overschelde).

Samen met de priesters, diakens en heel wat bereidwillige en gemotiveerde   vrijwilligers wil ik verder meebouwen aan een levende gemeenschap , een gemeenschap met aandacht voor God en de mens, een gemeenschap die vooral toekomstgericht denkt. Ik verheug mij over de vele mooie initiatieven die hier op dekenaal vlak reeds bestaan of aan het groeien zijn. Ik heb reeds mogen ervaren dat hier heel goed en toekomstgericht wordt gewerkt, en wil dit verder stimuleren. De kerk in het algemeen, maar ook de plaatselijke gemeenschappen staan voor grote uitdagingen : wat de toekomst juist zal brengen, dat weten we niet, maar we weten wel dat het anders zal zijn : de realiteit zet ons aan tot samenwerking over de parochiale grenzen heen. Het dekenaat wordt de parochie van de toekomst. Hopelijk kunnen wij hier samen iets moois van maken : een levende kerkgemeenschap, waar mensen op zondag samenkomen rond de Heer,  waar zorg wordt gedragen voor elkaar, met een zekere voorkeur voor al wie, om welke reden ook, uit de boot dreigt te vallen.

Laat ons daar, in de mate van het mogelijke, in de toekomst werk van maken, dat wens ik ons allen van harte toe.