Doopsel

U bent hier

 

 

De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee:
“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling;
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."
(Mt 28, 19)

  

 

Het doopselsacrament: bevestiging van ons christen-zijn

In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3).
In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.” (Kol 3, 9-10)

 

Wie een doopsel wil aanvragen vindt hier alle nodige informatie. Wij verwachten de doopaanvraag 2 maanden voor het geplande doopsel.

 

Voorbereiding op het doopsel in de parochie Laarne-Wetteren

Jaarlijkse laten honderden koppels hun kindje dopen. De motivering daarvoor kan nogal uiteenlopend zijn...

In onze nieuwe parochie brengen we ouders die hun kindje willen laten dopen samen om hen voor te bereiden op die belangrijke gebeurtenis in het leven van hun kindje en van henzelf. Deze doopvoorbereidingsavond gaat door in het dekenaal centrum (Markt 16 Wetteren).

Op het programma:

 1. korte kennismaking met elkaar;
 2. een (laagdrempelig) stellingenspel rond geloven en christen-zijn
 3. getuigenis door jonge ouders die er zelf reeds voor kozen hun kinderen te laten dopen en christelijk op te voeden
 4. uitleg rond de betekenis en symboliek van het doopsel zelf en het verloop van de doopviering
 5. eerste afspraken rond de eigenlijke viering en het boekje, en de verwachtingen die we daarbij hebben naar de ouders toe

De avond wordt begeleid door een team van enthousiaste, jonge medewerkers. Diaken Paul Rohaert coördineert.

 

Data kalenderjaar 2018

Doopsel in Doopvoorbereiding op
   
 februari & maart 2018 07 februari 2018
 april 2018 07 maart 2018
 mei 2018 18 april 2018
juni 2018 16 mei 2018
juli 2018  06 juni 2018
augustus 2018 20 juni 2018
september 2018 22 augustus 2018
oktober 2018 12 september 2018
november 2018 03 oktober 2018
december 2018 & januari 2019 07 november 2018
februari & maart 2019 30 januari 2019
   

 

We starten om 20:00 en eindigen niet later dan 22:00.

Van alle ouders die voor het eerst een kindje laten dopen wordt verwacht dat ze de doopvoorbereidingsavond meemaken.

Heeft u reeds eerder een kindje laten dopen? Aangezien we sinds november 2015 met een nieuw programma zijn gestart, verwachten we toch dat u de voorbereiding onder deze nieuwe vorm minstens eenmaal bijwoont. 

 

Doopdata in 2018

In onze nieuwe parochie wordt er  gedoopt in 4 doopkerken, en wel als volgt:

Per doopkerk:

 • Kalken St Denijs: 2de zondag van de maand om 15:00 (max 2 dopelingen per viering)
 • Laarne St Macharius: 3de zondag van de maand om 15:00 (max 3 dopelingen per viering)
 • Massemen St Martinus: 1ste zondag van de maand om 15:00 (max 3 dopelingen per viering) 
 • Wetteren St Gertrudis (Markt): 1ste zaterdag van de maand om 16:00 en 4de zondag van de maand om 12:00 of 15:00 (max 2 dopelingen per viering)
 • Alle vier kerken: 5de weekend van de maand tijdens de gewone weekendviering

Per doopdag:

 • Eerste zaterdag van de maand om 16:00: Wetteren St Gertrudis
 • Eerste zondag van de maand om 15:00: Massemen St Martinus
 • Tweede zondag van de maand om 15:00: Kalken St Denijs
 • Derde zondag van de maand om 15:00: Laarne St Macharius
 • Vierde zondag van de maand om 12:00 of 15:00: Wetteren St Gertrudis
 • Vijfde weekend van de maand: in alle kerken tijdens de gewone weekendviering 

Zijn er op een bepaalde doopdag in een kerk meer dan de voorziene twee of drie dopelingen, dan kan een extra viering plaatsvinden (doorgaans 45' ná de vermelde viering). 

Het staat ouders vrij de doopkerk en -datum zelf te kiezen uit het beschikbare aanbod.  

 

Doopaanvraag

U kan het doopsel aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.

Alvorens u dit doet:

Bepaal de doopdatum gebaseerd op de doopdagen zoals die hierboven, onder 'doopdata', staan aangegeven.
(We verwachten dat u zelf de correcte dag/maand/jaar bepaalt aan de hand van het aanbod.)

U kan nu naar het webformulier 'doopaanvraag'.

Heeft u nog vragen? Dan kan u via deze link de doopverantwoordelijke, diaken Paul Rohaert, contacteren.

 

De Doopviering

Ouders kunnen hun doopviering samenstellen op basis van de teksten die voor handen zijn in onderstaande link (onder 'Extra informatie'). 

Naast de vaste teksten is er keuze wat betreft verwelkoming, schriftlezing - evangelie, voorbeden, geloofsbelijdenis en doopbeloften.

Voor een doopviering van meer dan één kindje vragen we de ouders hun keuze te overleggen met de andere ouders. Uitleg over deze en andere praktische zaken is voorzien op de doopavonden. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. 

Er is ook de mogelijkheid het standaardboekje van de kerk te gebruiken. Zie eveneens onderstaande link onder 'Extra informatie'.

 

Praktische info over de doopviering

 • Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag, en is maximaal drie.
 • Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt;
 • In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie;
 • De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; 
 • Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee.
 • De kerk voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen.
 • De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger.
 • De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereidingsavond. 
 • Elke familie mag een lied of stukje muziek kiezen voor tijdens de viering.
 • Er zijn standaardboekjes aanwezig in de kerk voor families die geen eigen boekje maken. 

 

Veelgestelde vragen

Hier vindt u enkele veelgestelde vragen over het doopsel.