Eerste communie

 

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt op school. 

De eerste communie is echter geen schoolviering maar een viering binnen de kerkgemeenschap, en wordt daarom ook steeds gevierd in een kerk waar op zondag nog eucharistie ('de mis') gevierd wordt.

Tijdens de eerste communie neemt een gedoopte christen voor het eerst tenvolle deel aan de eucharistie. Het ontvangen van de communie is daarbij een mooi en sterk teken voor de kinderen. Centraal staat immers Jezus, die als een vriend van alle mensen, en van elk kind in het bijzonder, ons nabij komt in het teken van het brood. 

 

Eerste communie 2021

Als uw kind in 2021 zijn of haar eerste communie wenst te doen kan u het met dit formulier inschrijven.

De data van de vieringen zijn:

  • zaterdag 1 mei 2021: Sint-Machariuskerk Laarne voor basisscholen Laarne
  • zondag 2 mei  2021: Sint-Gertrudiskerk Wetteren voor de basisscholen Eureka, Campus Kompas, Scheppers en Ten Ede;
  • zaterdag 8 mei 2021: Sint-Martinuskerk Massemen voor VBS Massemen
  • zondag 9 mei 2021: Sint-Denijskerk Kalken voor basisscholen Kalken
  • donderdag 13 mei 2021: Sint-Gertrudiskerk Wetteren voor de basisscholen Meiroos, Overbeke, Sint-Gertrudis en Sint-Jozef 

De exacte uren zullen later worden meegedeeld.

 

Eerstecommunicanten die nog niet gedoopt zijn

We  voorzien jaarlijks een gezamenlijke doopviering voor alle kinderen die hun eerste communie willen doen maar nog niet gedoopt zijn.
Deze viering gaat in regel door op Beloken Pasen (zondag na Pasen) in de dekenale kerk te Wetteren voor de mensen die wonen in Laarne, Kalken, Massemen en Wetteren.

Om in te schrijven voor het doopsel van een eerstecommunicant gebruikt u dit formulier