vormseltraject parochie laarne-wetteren

Gegevens kandidaat-vormeling
Gemeente of stad. Indien niet in België, vermeld dan ook het geboorteland.
Gegevens doopsel
Staat in het trouwboekje. Wanneer u de doopdatum niet kan achterhalen, vul dan 01 januari 2010 in. We contacteren u daar dan later over.
Gegevens ouders
Het is belangrijk dat wij minstens 1 e-mail adres hebben dat we kunnen gebruiken om de kandidaat-vormeling te bereiken (bv voor uitnodigingen voor catechese-samenkomsten)
Het is belangrijk dat wij minstens 1 e-mail adres hebben dat we kunnen gebruiken om de kandidaat-vormeling te bereiken (bv voor uitnodigingen voor catechese-samenkomsten)
Vormselplek
Inschrijvingsgeld (€30)
In Kalken dient de betaling contant te gebeuren. In Laarne, Massemen en Wetteren gebeurt betaling bij voorkeur via overschrijving. Als 'mededeling' vermeldt u: 'VT 1920' gevolgd door de naam van de kandidaat-vormeling. U vindt de betalingsgegevens onder de tab VORMSEL > ALGEMENE INFO op de startpagina van deze website.
Privacy