Huwelijk

U bent hier

 

 

 

"Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven."

(Uit de huwelijksliturgie)

 

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde.

Naast het gegeven-zijn aan de ander is trouw een ander kenmerk van de goddelijke liefde, die ook in Jezus Christus zichtbaar werd. Gehuwde christenen willen deze goddelijke trouw present stellen in onze wereld. Ze kiezen ervoor zo trouw-als-God en zo goed-als-Jezus te zijn voor elkaar.

 

Een kerkelijk huwelijk in onze parochie Laarne-Wetteren aanvragen kan met dit webformulier

 

Een huwelijksplechtigheid plannen...

In de nieuwe parochie Laarne-Wetteren kiest u vrij de kerk waar u wenst te huwen. Vanaf 2017 zijn dat:

  • Kalken
  • Laarne
  • Massemen
  • Wetteren Sint-Gertrudis (dekenale kerk op de Markt)
  • Wetteren Sint-Anna ten Ede

Voor een huwelijk in één van deze kerken neemt u contact op met pastoor-deken Yvan Stassijns.  

Huwelijksvieringen kunnen plaatsvinden van maandag tot zaterdag (niet op wettelijke feestdagen), in de namiddag (beginuur tussen 13:30 en 16:00).

 

Voorbereiding op het huwelijk

We organiseren tweemaal in het voorjaar een voorbereidingsnamiddag. Van toekomstige trouwers wordt verwacht dat ze aan een van deze namiddagen deelnemen (of aan een soortgelijk programma elders). De folder vindt u onderaan deze pagina. Inschrijven voor een van beide sessies die we aanbieden kan via dit formulier.

Bij de voorbereiding op jullie huwelijk is het kiezen van Schriftlezingen voor een huwelijksviering heel belangrijk. Wat verder geven we een link naar Bijbelteksten die zijn samengebracht rond een aantal thema's, waarden en symbolen, zodat trouwers gericht in de Bijbel kunnen zoeken naar teksten die aansluiten bij hun ervaringen, dromen, verlangens, geloof … of naar teksten die een snaar bij hen doen trillen, die hen appelleren, confronteren, bemoedigen, enthousiasmeren …

We raden trouwers aan om eerst samen na te denken over hun motivatie om voor de kerk te trouwen, over hun geloof en over de plaats en betekenis van God in hun leven en huwelijk. De thema’s die vanuit dit gesprek naar boven komen, helpen bij het kiezen van Bijbelteksten voor de huwelijksviering. Klik hier voor suggesties ...

 

 

Extra informatie: