Kerkfabrieken

In april 2020 wordt de 'grote helft' van de kerkraden verkozen. De oproep tot kandidaatstelling vindt u hier. In onderstaande lijsten is met de aanduiding 'ontslagnemend' aangegeven wie in elke kerkraad tot de grote helft behoort.

 

Sint-Gertrudis Wetteren (dekenale kerk) - per 1 DECember 2019

voorzitter: Marc Gybels - 09 369 49 83 / marc.gybels@telenet.be

secretaris: Regine Verstraeten - regine.verstraeten@skynet.be  (ontslagnemend)

penningmeester: Anne-Marie Santy-De Smet - 09 369 07 36 / santy_desmet@telenet.be  

lid: Christiaan De Smet - 09 369 72 23 / annemiecalle@skynet.be  (ontslagnemend)

lid: Wim Holderbeke - 09 369 0 369 / p.assistent.laarnewetteren@gmail.com  (ontslagnemend)

 

Sint-Anna Wetteren-ten-Ede

voorzitter: Daniël Boterdaele - 09 252 15 16 / daniel@boterdaele.com (ontslagnemend)

secretaris: Noël Backx - 09 369 39 07 / noel.backx@gmail.com

penningmeester: Krista De Sutter - info@vandaflowers.be  (ontslagnemend)

lid: Jan Schoonacker - 0473 42 07 89 / schoonacker.jan@recticel.be

lid: Wim Holderbeke - 09 369 0 369 / p.assistent.laarnewetteren@gmail.com  (ontslagnemend)

 

Sint-Martinus Massemen - per 30 mei 2018

voorzitter: Koen Matthijs - 0479 36 02 75 / kn.matthijs@gmail.com

secretaris: Paul Raemdonck - 09 369 40 97 / paul.raemdonck@skynet.be  (ontslagnemend)

penningmeester: Rita François - 09 369 70 87 / eric_aelbrecht@telenet.be  (ontslagnemend)

lid: Christine de Goditiabois - christinedegoditiabois@hotmail.com

lid: Chris Blindeman - chris.blindeman@skynet.be  (ontslagnemend)

 

Sint-Denijs Kalken

voorzitter: Jo De Corte - 09 339 00 83 / jo.decorte@hotmail.com

secretaris: Luc Vereecken - 09 367 74 66 / luk.vereecken@gmail.com  (ontslagnemend)

penningmeester: Philippe Mees - philippemees@gmail.com  (ontslagnemend)

lid: Gerard De Gucht - 09 367 76 68  (ontslagnemend)

lid: Marc Peleman - 09/367 70 77 / marc.peleman@scarlet.be

 

Sint-Macharius Laarne

voorzitter: Ignace Daelman - ignace.daelman@skynet.be  (ontslagnemend)

secretaris: Eric Balthau - eric.balthau@telenet.be

penningmeester: William Govaert - william.govaert@telenet.be

lid: Roger De Vylder - rogerjenny.devylder@skynet.be  (ontslagnemend)

lid: Guido Vandecappelle - guido.vandecappelle@vandecappelle-electro.be  (ontslagnemend)

De kerkfabriek heeft eveneens een eigen mailadresbestuur@laarnekerkfabriek.be

 

Kerken die onttrokken WERDEN aan de eredienst

Op 7 mei 2018 werden bij ministerieel decreet de parochies

  • Wetteren Christus Koning
  • Wetteren O.L.V. Tenhemelopneming Overschelde, en 
  • Wetteren Sint-Theresia Overbeke

toegevoegd aan de te behouden parochie Wetteren Sint-Gertrudis,

en de parochies

  • Westrem Sint-Martinus, en
  • Wetteren H. Hart Kwatrecht

toegevoegd aan de te behouden parochie Massemen Sint-Martinus.

Ten gevolge daarvan werden de kerkraden van bovenvermelde parochies opgeheven, en stelde de bisschop per 30 mei 2018, op voordracht van deken Yvan, leden aan voor de kerkraden van de twee te behouden parochies.