Laarne Sint-Macharius

informatie voor het werkjaar 2019-2020

Omwille van de coronapandemie kwam er in maart een abrupt einde aan het vormseltraject. 

De vormselviering is verplaatst naar zaterdag 26 september 2020. Er zullen twee vieringen zijn i.p.v. 1, en wel, om 13:30 en 15:00. Beide zullen plaatsvinden in de dekenale Sint-Gertrudiskerk (Markt, Wetteren).

De vormelingen worden persoonlijk aangeschreven om hen mee te delen in welke viering zij worden verwacht. 

 

informatie voor het werkjaar 2020-2021

Verantwoordelijke: 

Diaken Paul Rohaert (vormsel.laarne@gmail.com)

Catechesemomenten hebben in regel plaats op
zondagvoormiddag,en beginnen met
de eucharistieviering (9:30).

Inschrijven voor het vormseltraject 2020-2021 kan met dit formulier van 5 juni tot 25 september 2020. De inschrijfperiode is ondertussen met 10 dagen verlengd, en loopt nu t/m dinsdag 6 oktober 18.00 u.

Wij geven er de voorkeur aan dat u het inschrijvingsgeld (€30) overschrijft.

Dit kan op rekeningnummer: BE45 7360 0700 5989 van 'Vormseltraject Laarne'. 

Vergeet niet de naam van de kandidaat-vormeling te vermelden in de mededeling, voorafgegaan door 'VT 2021'.

 

Kalender 2020-2021

De kalender zal u ten gepaste kunnen vinden onderaan deze pagina, onder de link 'Extra informatie.'

 

 

Echo's van het catechesejaar 2019-2020

 

Hallo God! (9 februari 2020)

Op zondag 9 februari hadden de vormelingen van Laarne opnieuw een catechesemoment.  Het thema was deze keer "Hallo God": Hoe kan je bidden? Waarvoor kan je bidden? En wat is de betekenis van het "Onze Vader"?  In kleine groepjes werd er door onze jonge filosofen volop nagedacht over het "Onze Vader".  De hemel, waar is die eigenlijk?  Hoe ziet het Rijk van God eruit?  En als we bidden voor ons dagelijks brood, wat bedoelen we dan precies?  Is het gemakkelijk om iemand vergiffenis te schenken?  Er ontstonden pittige discussies en sommige kinderen gaven voorbeelden die zo uit het leven gegrepen waren.  Samen kwamen we tot nieuwe inzichten.  Dan mocht iedereen in het hart van een papieren bloem schrijven waarvoor hij of zij wou bidden.  Deze bloemen hangen nu achteraan in de kerk op het prikbord.  

Als afsluiter keken we nog naar een powerpoint over het leven van Pater Damiaan.  We zagen hoe Pater Damiaan op 24-jarige leeftijd op Hawaï terechtkwam als missionaris.  Hawaï leek wel het paradijs.  Maar niet ver daar vandaan lag Molokaï, een eiland waar de melaatsen naartoe gebracht werden en aan hun lot overgelaten.  Damiaan ging voor deze mensen zorgen en werd uiteindelijk zelf ziek.  Hij stierf op Molokaï, maar intussen had hij de wereld wakker geschud over het lot van de melaatsen en tot op vandaag helpt de Damiaanactie mensen met lepra en tbc.  De vormelingen dachten na over hoe wij als christenen uit onze comfortzone kunnen komen om de zwakken in de maatschappij te helpen.  Wie durft de stap te zetten?

Sterzingen (8 januari 2020)

Op woensdagnamiddag 8 januari gingen een aantal kinderen van de vormselcatechese van Laarne sterzingen.  Ze gingen geld inzamelen om te doneren aan een project van de Broeders van Liefde.  Het project dat deze keer in de kijker stond was een school voor blinde en slechtziende kinderen in Rwanda.  

De vormelingen kregen eerst een filmpje te zien over hoe het eraan toegaat in de school voor blinden.  Ze zagen hoe de blinde kinderen brailleschrift leerden lezen en hoe ze een balspel speelden met een speciale bal met daarin een belletje.  De school hecht ook veel belang aan het ontdekken van ieders speciale talent.  Zo  was er Bosco die heel goed kan zingen en gitaar spelen.  Een oudleerling van de school had een bedrijfje opgericht met fietstaxi's.  Dankzij de school leren blinden en slechtzienden in Rwanda op eigen benen te staan. 

Na het bekijken van het filmpje gingen de kinderen per drie, telkens onder begeleiding van een catechist, op stap in Laarne.  Ze droegen een affiche en folders mee van het project.  Het was de bedoeling dat ze de mensen die de deur open deden een beetje uitleg konden geven over het goede doel.  Na twee uurtjes stappen en zingen, met wisselend succes, kwamen we terug bij elkaar in het zaaltje van de Binnenkoer waar de warme wafels al klaar stonden.  Natuurlijk wilden de kinderen ook weten hoeveel geld ze bij elkaar hadden gezongen.  Na tellen en hertellen bleken ze 520 euro te hebben opgehaald.  Hartelijk dank aan alle mensen van Laarne die hun steentje bijdroegen om dit bedrag te verzamelen!

 

Dag van het Woord (1 december 2019)

Op zondag 1 december vond het catechesemoment voor één keer plaats in het Sint-Gertrudiscollege te Wetteren. Daar kwamen alle vormelingen van de gehele Gabriëlparochie samen: goed voor meer dan 180 vormelingen! 

De kinderen namen plaats in kleine groepjes bij een catechist(e). Omdat 1 december "Dag van het Woord" was, werd er gewerkt rond Bijbelverhalen. Bij het binnenkomen kreeg elk kind een blaadje met daarop de Bijbelquiz. Door die quiz op te lossen leerden de kinderen dat de Bijbel eigenlijk een verzameling van boeken is die geschreven zijn door verschillende auteurs. De verhalen zijn tussen de 2000 en 3000 jaar oud en werden oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws en het Grieks. Hoewel de verhalen vele eeuwen oud zijn en misschien ook niet allemaal echt gebeurd, blijven ze toch waardevol voor christenen van vandaag. 

Na al die eeuwen blijft de boodschap van de Bijbel nog steeds overeind. Eerst werd er een kort tekenfilmpje getoond over Zacheüs. Daarover werd in de groepjes even overlegd. Wie was Zacheüs? Waarom werd hij niet graag gezien door de mensen? Wat deed Zacheüs toen Jezus bij hem op bezoek kwam? 

Dan kregen de kinderen foto's te zien met een Bijbelcitaat. Deze foto's verwezen allemaal naar een bepaald verhaal uit het evangelie van Mattheüs. Elke catechist had een foto en zou een verhaal bespreken. De kinderen mochten kiezen welk verhaal ze beter wilden leren kennen. Samen bespraken ze welke betekenis het verhaal vandaag heeft voor hen. De tijd vloog voorbij en al gauw moesten we verzamelen om allemaal samen naar de eucharistieviering te gaan in de Sint-Gertrudiskerk. In de mis mochten een paar kinderen getuigen over het voorbije catechesemoment. (I.K.)

 

 

Bezoek aan bewoners WZC Sint-Jozef (Wetteren)

De bewoners van het rusthuis keken reeds lang uit naar het bezoek van de vormelingen en toen was het zover. 

Eerst kregen de vormelingen wat uitleg en een rondleiding in het WZC, keken eens rond hoe de bewoners daar leven, waar ze eten, hoe een kamer er uit ziet...

Daarna was het tijd om samen met hen de handen uit de mouwen te steken... de vormelingen brachten de bewoners naar de polyvalente zaal en samen knutselden ze: het ging van het maken van pomponnen tot het verven van bloempotjes... 

Ondertussen was er tijd om eens te vragen hoe het Vormsel en 'de lering' er vroeger aan toe ging... verschillen tussen vroeger en nu zorgden voor heel wat verwonderde gezichten langs beide kanten... 

Daarna was het tijd om te bewegen en op de tonen van ‘Ik hou van u’ gingen we zitdansen... al zittend dansen, hoe doe je dat? Een heuse belevenis!

Al snel liep de namiddag op z'n einde en was het tijd voor de bewoners om naar hun kamer te gaan en te gaan eten en voor de vormelingen om huiswaarts te keren... 

Een mooie namiddag en hopelijk tot nog eens!

 

Naamopgave 17 november

Op zondag 17 november zetten de kandidaat-vormelingen van Laarne een nieuwe, belangrijke stap in hun vormseltraject: de naamopgave.  

Tijdens de eucharistieviering werden alle namen van de kinderen afgeroepen. Ze antwoordden met: ‘Hier ben ik!’ en speldden een kaartje met hun naam op het prikbord. Hiermee toonden de kandidaat-vormelingen dat ze zich willen engageren om in de voetsporen van Jezus te treden.  

Tijdens het catechesemoment werd duidelijk dat Jezus navolgen niet altijd de gemakkelijkste keuze is. Kiezen voor een gelovig leven is in deze tijd niet vanzelfsprekend. De kinderen luisterden naar het roepingsverhaal van Samuel en met een toneeltje over ‘Dingske’ maakten catechisten Liesbeth en Geert duidelijk dat een naam hebben heel belangrijk is. Dan mochten alle kinderen en catechisten even de betekenis van hun naam toelichten. 

De volgende keer, op 1 december, komen we met de catechese samen om 9.30 u. in het Sint-Gertrudiscollege te Wetteren. Ter gelegenheid van ‘De dag van Gods Woord’ komen we samen met alle kandidaat-vormelingen van onze Gabriëlparochie. Voor de ouders is er een apart programma voorzien. Aansluitend is er om 11.00 u. mis in de Sint-Gertrudiskerk te Wetteren. (I.K.)

 

Rusthuisbezoek - 6 november 2019

Op woensdagnamiddag 6 november vertrok een groepje van 22 vormelingen naar het Woonzorgcentrum Larenshof om de bewoners een aangename namiddag te bezorgen. 

De kinderen mochten de bewoners die niet zelfstandig naar de cafetaria konden komen, gaan halen op hun kamer. De bewoners en de kinderen namen plaats aan de tafeltjes. 

De kinderen kregen een blad met vraagjes die ze konden stellen aan de bewoners om zo elkaar beter te leren kennen.  Op een blad schreef iedereen zijn naam en geboortejaar.  De meeste kinderen zijn geboren in 2008, bij de bewoners varieerde dit tussen 1926 en 1935.  De kinderen rekenden dan de leeftijd uit van de bewoners.  Ondanks het enorme leeftijdsverschil konden ze toch goed met elkaar opschieten: er werd gepraat over naar school gaan toen en nu, en er werden gezelschapsspelletjes gespeeld.  Zo was er een groepje kinderen dat van de bewoners leerde hoe ze moesten dammen en OXO spelen.  Vaast had zijn viool meegebracht en speelde een paar stukjes muziek. 

Dan was het tijd om de mensen weer naar hun kamer te begeleiden.  Sommige kinderen hadden het moeilijk om afscheid te nemen van de mensen waar ze zo'n aangename middag mee hadden doorgebracht.  Ze beloofden om zeker nog eens terug te komen.

 

Kerkverkenning - 29 september 2019

Op zondag 29 september kwamen de kandidaatvormelingen naar de eucharistieviering. 
Aansluitend volgde dan het tweede catechesemoment: de kerkverkenning. 
We begonnen helemaal achteraan in de kerk, bij de doopvont.  Tenslotte is het Vormsel waar deze kinderen zich op voorbereiden ook het hernieuwen van hun doopbeloften. 
We hadden aandacht voor de schilderijtjes van de Kruisweg, de preekstoel, het altaar en het tabernakel. 
Tot slot bekeken we de kazuifels van de priester en probeerden de kinderen de kleuren, wit, groen, paars en rood, te linken aan de juiste periodes in het kerkelijk jaar. 

 

Catecheseweekend 2019

Op vrijdagavond 13 september vertrokken er 33 vormelingen samen met hun catechisten naar Loppem voor het catecheseweekend. Dit weekend was meteen de start van het vormseltraject. Dat wil zeggen dat de kinderen op voorhand nog niet hadden kunnen kennismaken met elkaar en met de catechisten. 

Aangekomen in Loppem werden de kamers verdeeld, de bedden opgemaakt en het terrein verkend. Toen mochten we ons buikje rond smullen met spaghetti die onze kok, Stefaan, voor ons had klaargemaakt. Dan gingen we allemaal samen naar een film kijken, ‘Finn,’ over een jongen wiens moeder was overleden en wiens vader een geheim had dat hij verstopte in een kast. De jongen ontmoette dan zijn grootvader die hem leerde vioolspelen, want dat deed Finn liever dan voetballen. Het was een ontroerende film met heel wat symboliek en diepere betekenis. Daarna volgde nog een korte bezinning en een verhaaltje voor het slapengaan. Iedereen ging doodmoe naar bed.

Op zaterdag, na het ontbijt, kwamen Evy, Sara en Tim langs, drie jongeren van IJD. Zij speelden een bosspel met de kinderen. Hierna volgde een catechesemoment over de zeven sacramenten, met natuurlijk de nadruk op het vormsel. De kinderen luisterden aandachtig en stelden ook wel een paar belangrijke (levens)vragen. 

Na de middag was er alweer een spel met de jongeren van IJD. Gelukkig was het stralend weer zodat iedereen in het bos kon ravotten. Er waren er een paar die wel een douche konden gebruiken. 

Daarna volgde er een rustigere activiteit. We deden een nabespreking van de film ‘Finn,’ die we de avond tevoren hadden bekeken. Ook hier bleek dat er wel een paar kinderen aanwezig waren met aanleg voor filosofie. Nadien mochten de kinderen kiezen of ze een knutselwerkje zouden maken over de film, een toneeltje zouden spelen of een brief zouden schrijven aan een geliefde die overleden was. De knutselwerkjes komen op het prikbord in de kerk. 

Dan was het tijd voor ontspanning. Er werd hout gezocht voor het kampvuur, Kubb gespeeld of aan volksdans gedaan. Na het verorberen van de heerlijke croque-monsieurs was het dan eindelijk tijd voor het kampvuur. Kinderen en catechisten genoten eerst een kwartiertje van de stilte en van het vlammenspel van het kampvuur. Dan speelde Yasmine een stukje muziek op haar dwarsfluit en Vaast op zijn viool. Dit was een kippenvelmoment. Dan werden er een aantal kampvuurliedjes uit volle borst meegezongen en mochten de kinderen die in de namiddag gevolksdanst hadden nog eens hun beentjes uitslaan rond het vuur. 

Ondertussen werd het zo stilaan bedtijd. Nadat iedereen zijn pyjama had aangetrokken las Isabel het tweede deel voor van het verhaal over een op hol geslagen gps-toestel. Het bleek toch wel een beetje een griezelig verhaal te zijn. Gelukkig liep het goed af.

Op zondag was iedereen al van 's morgens druk in de weer met het maken van valiezen en het opruimen van de kamers. Alles moest immers tot in de puntjes gepoetst worden! Na het ontbijt werd het verhaal van de Honderdman voorgelezen uit een kinderbijbel. We bespraken de inhoud van het verhaal en legden zo de link naar de eucharistieviering. Uit welke delen bestaat een eucharistieviering? En waarom moeten we af en toe rechtstaan? Wat betekent het woordje ‘Amen’? De kinderen weten er nu alles van. En ze konden hun kennis meteen toetsen aan de realiteit: Deken Yvan was gearriveerd om de mis op te dragen, buiten in het bos. Een mooiere kathedraal kan je je niet voorstellen. Moe maar voldaan vertrokken zowel de kinderen als de catechisten terug naar Laarne.

(Isabel Kusé)