Laarne Sint-Macharius

Praktische gegevens

Verantwoordelijke: 

Diaken Paul Rohaert (paul.rohaert@skynet.be)

Catechesemomenten hebben plaats op
zondagvoormiddag,en beginnen met
de eucharistieviering (9:30).

Wij geven er de voorkeur aan dat u
het inschrijvingsgeld (€30) overschrijft.

Dit kan op rekeningnummer: BE45 7360 0700 5989 van 'Vormseltraject Laarne'. 

Vergeet niet de naam van de kandidaat-vormeling te vermelden in de mededeling, voorafgegaan door 'VT'.

Inschrijven voor het vormseltraject 2018-2019 kan aan de hand van dit formulier.

 

Kalender 2017-2018

De kalender voor dit werkjaar vindt u binnenkort hier.

 

Echo's van het catechesejaar 2017-2018

 

Catechesemoment: Geloven niet voor watjes

In Laarne waren de kinderen op zondag 11 maart toe aan het laatste catechesemoment: Geloven, niet voor watjes! Tijdens de mis kregen ze een kruisje dat ze zelf om hun hals hingen als teken dat ze bereid zijn om hun kruis op te nemen. Of m.a.w. dat ze bereid zijn om zich in te zetten als christen in de maatschappij. 

Ze luisterden naar het lijdensverhaal en probeerden daarna enkele vragen op te lossen. Bij velen lukte dit goed. Ze hebben blijkbaar toch iets opgestoken over de Bijbel en geloven tijdens de voorbije catechesemomenten. Daarna was er nog een Powerpoint-voorstelling over Pater Damiaan. Deze Vlaming nam "het kruis opnemen" wel heel serieus. Hij ging zorgen voor de verstotenen van de maatschappij: de melaatsen. Uiteindelijk werd hij zelf ook ziek en stierf, maar er was wel iets veranderd. Voortaan gingen ook andere mensen zorgen voor de zieke melaatsen.

Natuurlijk hoeven wij niet allemaal Pater Damiaan te worden. Als iedereen in zijn eigen omgeving elke dag 1 goeie daad doet, dan zou de wereld er al een stuk beter uitzien!

 

Catechesemoment rond gebed: Hallo God!

Op zondag 25 februari kwamen de vormelingen samen in de misviering. Nadien bleven ze in de kerk voor het catechesemoment "Hallo God". De kinderen dachten na over "bidden": Hoe doe je dat? Waarvoor kan je bidden? Ze kregen ook een woordje uitleg over het Onze Vader. Dan konden ze in het hart van een papieren bloem schrijven waarvoor zij wilden bidden. De bloemen hangen op het prikbord in de kerk.  Tenslotte was er nog wat tijd om te zingen. Het Vormsel nadert met rasse schreden. Hoog tijd om de liedjes in te oefenen!  

Het volgende en meteen ook laatste catechesemoment is "Geloven, niet voor watjes". Hiervoor verwachten we de vormelingen op 11 maart in de kerk.

 

Catechesemoment rond de geloofsbelijdenis (14/01/18)

Op zondag 14 januari kwamen de vormelingen samen tijdens de eucharistieviering. Ze ontvingen uit de handen van hun catechisten de geloofsbelijdenis. In het daarop volgende catechesemoment leerden ze wat katholieke christenen precies geloven: God is Onze Vader en Schepper, Jezus is de zoon van God en een voorbeeld dat we kunnen navolgen en de Heilige Geest geeft ons de kracht om door te zetten. Ook de geloofsgemeenschap is belangrijk: geloven is leuker samen. Daarna kwamen Carla en Laure-Lynn langs om te getuigen hoe hun geloof hun leven kleurt en hoe ze hun geloof in de praktijk omzetten. Het werden 2 boeiende groepsgesprekken waaraan ook de kinderen hun steentje bijdroegen.

 

Sterzingen (10/01/18)

Afgelopen woensdag gingen de kinderen van de catechese sterzingen ten voordele van de Zuidactie van de Broeders van Liefde.
Dit jaar was het geld bestemd voor een centrum in Bukavu, Congo, waar mensen met epilepsie gediagnosticeerd worden en aangepaste medicatie krijgen. Zo kunnen ze opnieuw een normaal leven leiden.
De kinderen haalden maar liefst 780 euro op. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage leverde. De kas van de catechese legde nog 220 euro bij zodat we uiteindelijk het ronde bedrag van 1 000 euro konden storten voor Fracarita Belgium.
Na 2 uur op pad gaan en zingen kregen de kinderen nog wafels om weer een beetje op te warmen.

 

Op verkenning doorheen de Bijbel (10/12/17)

De Bijbel, een oud boek vol nieuwe verhalen, is de titel van het catechesemoment van zondag 10 december. 

We gingen van start met een moderne versie van het verhaal van de barmhartige Samaritaan: Een man wordt overvallen door een straatbende in Brussel. Zwaar gewond laten ze hem achter.  Een zakenman in een net pak passeert, maar helpt niet want hij wil zijn mooie pak niet bevuilen met bloed.  Een student komt langs, maar hij helpt niet.  Hij wil niet te laat komen op het afspraakje met zijn vriendin. Dan passeert er een illegale asielzoeker.  Eigenlijk mocht hij al lang niet meer in België zijn en als hij hulp biedt zal hij zich een hoop ellende op de hals halen. Toch belt hij de ambulance en blijft bij de man tot de hulpdiensten ter plaatse zijn...  De verhalen uit de Bijbel mogen dan 2000 jaar oud zijn, ze blijven actueel. 

Ook de vormelingen hadden allemaal een verhaal uit de Bijbel opgezocht.  Sommigen gingen voor een verhaal uit het Oude Testament, zoals de ark van Noah of het scheppingsverhaal.  Anderen vonden een verhaal in het Nieuwe Testament, zoals het verhaal van de Goede Herder of de boodschap aan Maria.  Daarna deden we nog een quiz over de Bijbel. Daarbij leerden de vormelingen dat de Bijbel eigenlijk bestaat uit vele boeken, wie de profeten waren en de apostelen, en wat het verschil is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En toen was het alweer tijd om naar huis te gaan.  We verwachten de vormelingen opnieuw in de kerk voor de kerstviering op 25 december.  Op woensdagnamiddag 10 januari gaan ze sterzingen om geld in te zamelen voor een goed doel.

 

Naamopgave (12/11/17)

Het catechesemoment van zondag 12 november had als titel: "(on)bekend is (on)bemind".  In de eucharistieviering werden de namen van de vormelingen afgeroepen.  De kinderen antwoordden met "Hier ben ik" en mochten hun naamkaartje op het prikbord vooraan hangen. 

Nadien gingen de vormelingen en catechisten naar De Binnenkoer.  Catechisten Liesbeth en Geert deden een rollenspel over "Dingske".  Bleek dat het niet zo gemakkelijk is om over iemand te praten wiens naam je niet kent.  Een naam is belangrijk.  Iemand die een naam heeft kan je noemen, roepen.  Dat hoorden we in het verhaal van Samuel.  Samuel woonde in de tempel bij de oude priester Eli. Op een nacht hoorde hij tot vier maal toe zijn naam roepen.  De vierde maal wist hij dat het God was die hem riep.  Samuel antwoordde: "Spreek, Heer.  Ik luister."

Daarna vertelden de kinderen en catechisten één voor één de betekenis van hun naam en waarom hun ouders voor die naam gekozen hebben. Ouders hebben uiteenlopende redenen om hun kind een bepaalde naam te geven: ze noemen hun kind naar een bekende acteur, ze kiezen een naam van een overleden familielid, of gewoon een naam die ze mooi vinden klinken.  In ieder geval is een naam een geschenk dat ouders geven aan hun kind bij de geboorte en bij het doopsel wordt die naam ook toevertrouwd aan God, die hem schrijft in de palm van Zijn hand, zodat Hij zijn geliefde kinderen altijd dicht bij Zich heeft. 

 

Catecheseweekend (13-15/10/17)

Op vrijdag 13 oktober vertrokken 44 kinderen van de catechese op weekend, samen met hun catechisten en enkele bereidwillige ouders. We arriveerden in Loppem, waar we verwelkomd werden met een heerlijk bord spaghetti. Daarna zaten we knus bij elkaar om naar de film "Finn" te kijken. Finn was een jongen van een jaar of tien, wiens moeder gestorven was bij zijn geboorte. Zijn vader wou dat hij ging voetballen, maar Finn speelde liever viool. Hij komt hierdoor in conflict met zijn vader. Gelukkig komt het op het einde weer goed.  Dan volgde nog een verhaaltje voor het slapen gaan over een vampier met tandpijn. Om te weten hoe het zou aflopen, moesten de kinderen wel wachten tot 's anderendaags. Iedereen kroop in zijn slaapzak en heel gauw werd het stil.

's Ochtends werden we gewekt met live muziek. Jan speelde een deuntje op zijn bariton. Na een kort bezinningsmoment, aten we een heerlijk ontbijt. Om 9 uur stond Tim al paraat om met de kinderen een bosspel te spelen. Op het einde kreeg iedereen een kaarsje en de kinderen mochten het licht doorgeven aan elkaar. 

Natuurlijk was er ook een catechesemoment. We bespraken de 7 sacramenten en uiteraard werd het vormsel extra belicht.

Na de middag grepen we nog eens terug naar de film van de avond tevoren. Eerst was er een korte filmbespreking en dan ging iedereen aan de slag: sommigen knutselden een moodboard, anderen speelden scènes na uit de film en nog anderen schreven een brief voor iemand die gestorven was. Dan volgde een zangstonde en toen was het tijd voor een beetje ontspanning. De kinderen konden kiezen uit volksdansen, Kubb spelen of hout sprokkelen voor het kampvuur. 

Na het verorberen van de croque monsieurs werd het kampvuur ontstoken. Er werd gezongen en gedanst. Dan was het tijd om de pyjama aan te trekken en te luisteren naar het 2de deel van het verhaal over de vampier met tandpijn.   Na deze drukke dag was iedereen heel moe, dus de oogjes en de snaveltjes gingen vlug toe.

Op zondag werden eerst de valiezen gemaakt. Daarna werd er vlijtig geschreven aan voorbeden en schuldbelijdenissen voor de eucharistieviering. Intussen was deken Yvan al gearriveerd. We zochten een mooie plek uit in het bos. Een boomstronk werd het altaar, boomstammen dienden als zitbanken en de bomen rondom waren hoger en mooier dan de pilaren uit welke kathedraal dan ook. Dit was een sfeervolle afsluiter van een heel geslaagd catecheseweekend!

Meer foto's van het weekend vind je hier.

 

Start (10/9/17): kerkverkenning

Op zondag 10 september ging in Laarne in de kerk het vormseltraject van start.  De catechisten mochten 45 kinderen verwelkomen die graag willen gevormd worden.

Na de eucharistieviering mochten ze zichzelf kort voorstellen en maakten ze kennis met de catechisten.  Daarna dachten we samen na over keuzes maken.  Sommige keuzes 

zijn gemakkelijk, zoals welke kleren je zal dragen, maar andere keuzes zijn veel moeilijker en ook veel belangrijker.  Wil ik door het leven gaan als christen?  Wil ik uit

mijn comfortzone komen en mensen die het moeilijk hebben helpen?  Voor dit soort keuzes hebben christenen een kompas: Jezus en de verhalen uit het evangelie.  Zij wijzen ons de weg in het leven.

De kinderen gingen ook de kerk verkennen.  Ze leerden een kruisje maken met water uit het wijwatervat, roken aan het chrisma en leerden nieuwe begrippen zoals: de biechtstoel, de preekstoel en het tabernakel.

Ook het verhaal van Sint-Macharius was al goed gekend.  Als catechisten kijken we er naar uit om verder op weg te gaan met deze fijne groep jonge mensen.  De volgende keer, in oktober, gaan we met zijn allen

op catecheseweekend naar Loppem!