Massemen Sint-Martinus

Algemene informatie

Plaatselijke coördinator van het vormseltraject: Mevr. Erna De Keulenaere (catechesezuid@gmail.com)

Het inschrijvingsgeld (€30) dient (bij voorkeur) via overschrijving te worden betaald. 
Dit kan op rekening nummer: BE41 7512 0705 3210 (BIC: AXABBE22).
Vergeet niet de naam van de kandidaat-vormeling te vermelden in de mededeling, voorafgegaan door 'VT 2021'. 
Wie naast de inschrijving zich ook wenst te abonneren op Kerk en Leven (parochieblad) kan dit voor de gezamenlijke prijs van €50.

Onderaan deze pagina vindt u later de kalender voor het werkjaar 2020-'21.

 

Echo catechesemomenten 2020-'21

Decemberactiviteit

Van onze 'doe-activiteit' in december vind je hier een een uitgebreide echo.

Naamopgave 

De kandidaat-vormelingen geven normaal gedurende een weekendviering hun naam op. Ze worden zo opgenomen in de geloofsgemeenschap en spreken hun engagement uit.

Dit jaar is het helemaal anders. Ze kregen de gedurende de maand november de opdracht om samen met hun ouders na te denken waarom ze zich willen laten vormen. Iedereen verwoordt het volgens zijn aanvoelen. Gedurende de komende weken willen we iedere keer 3 of 4 vormelingen centraal stellen. Ze verschijnen met hun foto en motivatie om gevormd te worden.

Hanne Lauwaert schrijft: Samen met mijn ouders heb ik ervoor gekozen mijn vormsel te doen.

Bij mijn geboorte hebben mijn ouders mij te laten dopen. In het eerste leerjaar heb ik mijn eerste communie gedaan. Nu heb ik er zelf voor gekozen om gevormd te worden. Het is een eerste stap naar het volwassen worden. Ik wil graag een goede mens zijn die goed doet voor anderen en mijn steentje bijdragen in de maatschappij. 

 

 

 

 

 

 

Stan Verdickt schrijft: Ik zou graag gevormd worden omdat ik reeds gedoopt ben en mijn eerste communie heb gedaan. Ik wil deze weg verder zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nand Boelaert verwoordt het zo:  Ik wil gevormd worden omdat hij de normen en waarden van dichtbij wil beleven en beter leren kennen".

 

 

 

Born De Boever en zijn ouders schrijven: Naar aanleiding van het vormsel, hebben we Born volledig in dit verhaal betrokken. Tijdens een doopsel heeft een baby, totaal geen besef, daarom dat we het vormsel besproken hebben. We hebben ook gesprekken gehad over hoe wij ons vormsel hebben ervaren en hoe wij daar toe hebben geleefd. Het is een belangrijk moment waar we naar toe leven…een nieuwe stap. 
Voor ons is het zeer belangrijk de juiste waarden mee te geven in onze opvoeding.
De juiste normen en waarden, een goed mens te zijn, respect te hebben ….deze waarden vinden wij terug in een christelijke opvoeding. 
Samen kijken we er naar uit  de volgende stap in onze christelijke beleving te zetten

 

 

 

 

 

 

 

 

Jade Ediers schrijft: Ik word gevormd  omdat ik ook gedoopt ben en mijn eerste communie gedaan heb, 
zo voelt het voor mij aan dat de cirkel rond is.  Ik kies ervoor om God een plek te geven in mijn leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Van Gerwen wil graag gevormd worden omdat ze gedoopt is en haar eerste communie ook heeft gedaan. Als ouders staan wij volledig achter een opvoeding met waarden en normen en daar kan het vormsel alleen maar toe bijdragen.  

 

 

 

 

 

 

 

Rune Schockaert verwoordt het zo: ik zou heel graag mijn vormsel doenomdat ik gelovig ben. Ik ben gedoopt en heb  mijn eerste communie gedaan. En ik zou graag gevormd worden samen met mijn vrienden. Ik hoor ook graag verhalen over Jezus en God en ik zou er nog veel meer van willen weten.

 

 

 

 

 

 

Elise De Brabandere schrijft samen met haar ouders:  Elise wil graag Jezus beter leren kennen. Als ouders willen we graag aan onze Elise onze christelijke waarden verder doorgeven. We willen dat ze zich geliefd voelt en zich altijd gesteund voelt, en in de christelijke context verder mag opgroeien tot een gelukkige jongedame en vrouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathis De Buck schrijft: Mijn ouders hebben mij 12 jaar geleden laten dopen. Ik wil nu zelf beslissen en mijn geloof in God bevestigen door het vormsel. Ik hoop dat God mij zal steunen in mijn leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Vernaeve haar motivatie: Het engagement dat ik met mijn eerste communie aanging, wil ik graag verder zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linde Van de Velde verwoordt haar motivatie zo: Ik heb gekozen om mijn vormsel te doen omdat mijn ouders gekozen hebben om mij te laten dopen.  Daar ik ook mijn eerste communie heb gedaan, wou ik ook heel graag mijn vormsel doen. Zo heb ik de 3 de sacramenten ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dara De Meue schrijft: Ik wil graag gevormd worden om tot de groep van de Christenen te behoren. Dit geeft haar een gevoel van samen te horen en er niet alleen voor te staan…

 

 

 

 

 

 

Anna Schepens schrijft: Ik ontving jullie mail en ik hoop dat jullie mijn mailtje ook goed ontvangen. 

Ik ga naar school in Wetteren, Sint Gertrudisbasisschool. Mama schreef me voor de catechese in in Massemen omdat mama en papa vroeger in Massemen woonden en zijzelf zijn in de Kerk van Massemen getrouwd. Ikzelf ben ook in Massemen gedoopt. Ik heb daarvan nog een foto uit het parochieblad.  Ik vind het nu wel een beetje raar dat ik in de catechese niet bij mijn schoolvriendjes zal zitten maar ik kan zo nieuwe vriendinnen of vrienden leren kennen. Wij wonen in Lede, maar eigenlijk doen we alles bijna in Wetteren, Massemen. Ik kijk er enorm naar uit om mijn Communie te doen. 

Ik zou graag mijn vormsel doen omdat ik wil behoren tot de Kerkgemeenschap. Liefde, respect voor elkaar, behulpzaam zijn, eerlijkheid,... zijn dingen waar mijn ouders en ik veel belang aan hechten. Ik ben graag het zonnetje in huis. Ik wil dat iedereen gelukkig is. 

Ik wil niet alleen voor andere mensen zorgen maar ook voor het klimaat. Daarover hebben we al veel op school geleerd en ik doe mijn best om andere mensen ook te doen inzien dat we moeten zorg dragen voor onze mooie planeet.

Door je vormsel te doen leer je ook wel veel bij, denk ik. 

 

 

 

Esmée Van de Velde schrijft: Ik kies ervoor om gevormd te worden omdat ik na mijn doopsel en eerste communie wil blijven geloven in Jezus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Detrooz verwoordt het zo: Ik doe mijn vormsel omdat het de voortzetting van mijn eerste communie is, en ook omdat ik dankzij dit sacrament als een echte christen wordt beschouwd.

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 2020-2021

Omwille van corona verloopt dit jaar anders dan anders. De vormelingen en de ouders worden digitaal op de hoogte gehouden.

 

 

------ voorlopig niet van toepassing: ------

Er zijn zeven catechesemomenten. De catechese gaat door in de kerk van Massemen. We komen samen om 8.45 uur voor een inzingmoment voor de eucharistie. Na de eucharistie is het catechesemoment tot ongeveer 10.45 uur.

Van de ouders (of althans één van hen) wordt uitdrukkelijk verwacht dat ze aan de catechesemomenten deelnemen.