Massemen Sint-Martinus

 

Algemene informatie

Plaatselijke coördinator van het vormseltraject: Mevr. Erna De Keulenaere (catechesezuid@gmail.com)

Inschrijven voor het vormseltraject 2019-2020 kon van 10 juni tot 10 september 2019.

Het inschrijvingsgeld (€30) dient (bij voorkeur) via overschrijving te worden betaald. 
Dit kan op rekening nummer: BE41 7512 0705 3210 (BIC: AXABBE22).
Vergeet niet de naam van de kandidaat-vormeling te vermelden in de mededeling, voorafgegaan door 'VT 1920'. 
Wie naast de inschrijving zich ook wenst te abonneren op Kerk en Leven (parochieblad) kan dit voor de gezamenlijke prijs van €50.

Onderaan deze pagina vindt u de kalender voor het werkjaar 2019-'20.

 

 

Eerstvolgende catechesemoment

Zondag 20 oktober: naamopgave en de 7 ankerpunten

 
 
 

Echo catechesemomenten 2019-'20

 

KERKVERKENNING

Op zondag 29 september hadden we ons eerste catechesemoment. Alle kandidaat- vormelingen en hun ouders kwamen samen in de kerk om 8.45 uur. Inzingen op zo een nachtelijk uur is altijd beginnen met een piepende stem. Maar het moet gezegd er werd goed gezongen.

 Na de viering gingen de kinderen en hun ouders op speurtocht in de kerk. Er waren vijf speurpunten. Het eerste speurpunt was de doopvont. Als christen werden de vormelingen gedoopt. Vont komt van het Latijnse ‘fons’ wat bron, fontein betekent. 

Voor het tweede speurpunt hielden we halt aan het zijaltaar waar onze twee patroonheiligen, Apollonia en Martinus staan. Op het altaar ligt een altaardwaal waarop twee gewassen staan: graan dat verwijst naar het brood in de viering en druiven verwijzen naar de wijn.

Het derde speurpunt was het hoogkoor. Dit is het heiligste deel van de kerk. Bovenaan zie je het kruis. De godslamp die brandt verwijst dat er hosties in het tabernakel zijn.

In de sacristie vertelde Paul dat er in de liturgische periode vier kleuren worden gebruikt. Groen door het jaar, paars tijdens de advent, vasten en voor begrafenissen, rood op Pinksteren en wit als het feest is. 

In de zijbeuken stonden we stil bij de schilderijen en de kruisweg.

De speurtocht werd afgesloten met het gebed dat iedereen kent: het Onze Vader.

 Als slot van het catechesemoment schreven de kinderen en hun ouders neer waarom ze kiezen om gevormd te worden. Neen niet omwille van de geschenken maar om verschillende anderen redenen. Die hebben samengebracht en vinden jullie terug achteraan in de kerk.

 Als catechisten waren we blij om zo een enthousiaste groep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 2019-2020

Er zijn zeven catechesemomenten. De catechese gaat door in de kerk van Massemen. We komen samen om 8.45 uur voor een inzingmoment voor de eucharistie. Na de eucharistie is het catechesemoment tot ongeveer 10.45 uur.

Van de ouders (of althans één van hen) wordt uitdrukkelijk verwacht dat ze aan de catechesemomenten deelnemen.

Op zondag 1 december is er een andere uurregeling. Dan is er een gezamenlijke catechese met alle kandidaat-vormelingen van de parochie Laarne-Wetteren en hun ouders in de kerk van Wetteren. We starten om 9.30 uur en sluiten daarna aan bij de viering om 11.00 uur.

 • Zondag 29 september 2019: kennismaking en kerkontdekking
 • Zondag 20 oktober:Naamopgave en de 7 ankerpunten
 • Zondag 1 december:9.30 uur catechese rond bijbel in de kerk van Wetteren
 • Zondag 19 januari 2020:Het geloof vraagt engagement
 • Zondag 16 februari:Gaven van de Geest
 • Zondag 8 maart: Kruisopname
 • Zaterdag 4 april: Vormelingennamiddag en –avond 14.30 – 21.30 in Sint-Niklaas - Enkel voor de vormelingen (ouders kunnen eventueel mee begeleiden)
 • Dinsdag 14 april: 14.00 Verzoeningstocht 

KEUZE-ACTIVITEITEN

Naast de catechesemomenten zijn er verschillende keuze-activiteiten waaruit 1 moet gekozen worden tijdens het eerste catechesemoment.

 • Zaterdag 14 december:actie WZZ: Soep op de stoep: soep  of kerststukjes maken
 • Zondag 15 december:Soep en stukjes verkopen na de viering.
 • Zondag 29 maart:actie Broederlijk Delen:
  •  Bloemenverkoop voor en na de viering
  • Wandeling in Massemen om 14.00 uur
 • In de loop van januari-maart: Bezoek bejaarde/zieke (hierbij kan een ouder eventueel vergezellen)

Vormsel is in het weekend van 2-3 mei.  

Zijn er vragen dan kan je terecht op catechesezuid@gmail.com.

Wie graag een print-out maakt van de kalender vindt die ook in een handig formaat onder extra informatie hieronder.