Massemen Sint-Martinus

 

Algemene informatie

Plaatselijke coördinator van het vormseltraject: Mevr. Erna De Keulenaere (catechesezuid@gmail.com)

Het inschrijvingsgeld (€30) dient (bij voorkeur) via overschrijving te worden betaald. 
Dit kan op rekening nummer: BE41 7512 0705 3210 (BIC: AXABBE22).
Vergeet niet de naam van de kandidaat-vormeling te vermelden in de mededeling, voorafgegaan door 'VT'. 
Wie naast de inschrijving zich ook wenst te abonneren op Kerk en Leven (parochieblad) kan dit voor de gezamenlijke prijs van €50.

Inschrijven voor het vormseltraject 2018-2019 kan met dit webformulier.

 

 

Opgelet: Vormseltraject Massemen heeft een nieuw emailadres: catechesezuid@gmail.com !
 

 

Eerstvolgende catechesemoment

Het eerste catechesemoment van het werkjaar 2018-2019 zal binnenkort worden meegedeeld.

 

 
 
 

Echo catechesemomenten 2017-'18

 

Op zondag 4 maart verzorgden de vormelingen die Broederlijk Delen als keuzeactiviteit hadden gekozen de bloemenverkoop ten voordele van dit goede doel aan de kerk.

Hun inspanningen bleven niet zonder resultaat: in een mum van tijd verkochten ze 57 setjes van 3 primula's, wat (met een extra gift van € 3) € 288 opleverde! Goed gedaan!

Je vindt nog meer foto's hier.

 

BAVODAG

Met een 20 vormelingen en 5 begeleiders trokken we vanuit Zuid naar de Bavodag.
Het blijft na zoveel jaren begeleiden altijd een schitterende dag. Hierbij enkele sfeerbeelden. Een uitgebreid verslag verschijnt in KERK & Leven nr. 10 van 7 maart.

 

WELZIJNSZORG:
super inzet van onze vormelingen en hun ouders (10 december)

Met de keuze-activiteiten in het vormseltraject proberen we de vormelingen en hun ouders in contact te brengen met mogelijke parochiale engagementen. Zich inzetten voor Welzijnszorg is er één van.

Op zaterdag 9 december was er een groepje vormelingen en hun ouders die olv Christine meehielpen om soepgroenten te snijden en soepballetjes te rollen. Een andere groep maakte olv Viviane kerststukjes.  Sommigen vonden hun stukje zo mooi dat ze het zelf kochten. Proficiat en bedankt voor jullie enthousiasme.

Zondagmorgen 10 december was het de bedoeling om onder een tentje (sorry Ortwin voor het werk) de soep en de kerststukjes te verkopen. Het buiten verkopen symboliseert het feit dat heel veel mensen geen warm onderdak hebben maar dagelijks in de open lucht slapen en leven.  Maar het weer dwarsboomde onze intenties. Achteraan in de kerk installeerden een andere groep vormelingen en hun ouders zich om de soep en de stukjes te verkopen.

We verkochten alle kerststukjes en veel soep. De overschot werd aangeboden in het praatcafé.  Van samenwerking gesproken.

We mogen 245 euro storten aan Welzijnszorg. Bedankt voor zoveel inzet !!! (EDK)

Enkele sfeerbeelden van het voorbereidend werk vindt u hier.

 

De zeven ankerpunten in ons leven (12 november)

Het vormsel is een ankerpunt op onze levensweg. Tijdens een vormseltocht worden we langs zeven ankerplaatsen geleid.

In de stroom van het leven kunnen we dikwijls op ankerplaatsen in ons leven. We kijken terug op wat voorbij is en dromen van een mooie toekomst. Zoals één van de vormelingen het verwoordde: een ankerplaats is een stopplaats om tot rust te komen

In het christelijk geloof is het anker een symbool voor de hoop. Niemand gaat verloren, leert het evangelie ons. “Die hoop is als een betrouwbaar en vast anker voor onze ziel” (Brief aan de Hebreeën 6,19).

De 7 ankerpunten waren: Geboorte, doopsel, zalven, handen, tafel, toekomst en kruis.

Tijdens deze catechese was het de bedoeling dat het tot een gesprek komt tussen zoon/dochter en ouders/grootouders. Wat niet altijd gemakkelijk is. Toch als het over geloof gaat.

Aan het laatste ankerpunt,  het kruis, was de opdracht: maak een persoonlijk gebed en doe een kaarsje branden bij het kruis.

Eén van de ankerpunten in het leven van een gelove is de eucharistie. We kunnen er wekelijks thuiskomen. Ook onze vormelingen en hun ouders komen er thuis. Daarom krijgen ze in de komende vieringen een kleine verantwoordelijkheid als lector, helpen bij de omhalingen en het klaarmaken van de offergaven.

De volgende catechese is op zondag 3 december

 

God kent mij bij naam, houdt van mij en hij roept mij (22 oktober)

Vorige zondag gaven 34 vormelingen hun naam op. Tijdens de catechese hoorden we  thema: “Ik ben geroepen: God kent mij bij naam en houdt van mij”.

Hij roept ons en wij kunnen ingaan op zijn vraag. Wanneer je je engageert om gevormd te worden ga je in op zijn vraag.

Met het roepingenverhaal van Samuel als centraal bijbelverhaal dachten de vormelingen en hun ouders na met enkele diepteoefeningen.

Wanneer  je bid vertel je God iets over jezelf. Als je God slechts 1 ding over jezelf zou mogen vertellen, wat zou je dan zeggen?

God spreekt niet zoals mensen dat doen. En toch staat de Bijbel vol verhalen waar God mensen ‘roept.’ Doet God dat ook vandaag nog? En hoe gaat dat dan in zijn werk? En als God mensen roept waarom doet Hij dat dan?”

“Hoeveel keer spreekt God tot Samuël alvorens de jongen weet wie het is die hem roept? Hoe komt het dat Samuël dat niet meteen weet? En hoe weet hij het uiteindelijk wel?”

‘Heb jij zelf ooit al het gevoel gehad dat God tot je spreekt? Of dat God heel speciaal aanwezig was? Wil je daar iets meer over vertellen?”

We eindigden de catechese met een zelfgemaakt gebed door de vormelingen en hun ouders;

Heer ik wil je danken dat ik erbij mag zijn voor mijn vormsel en dat ik erbij mag hoeren. We zijn één grote familie. (Milo)

Ik bid dat mensen verdraagzaam zijn en dat ze iedereen aanvaarden. Dat ze elkaar helpen.(Mette-Marith)

God help ons het goede te doen, in het goede te helpen. Help ons om vrede te brengen op aarde en geluk aan de mensen te geven (Ravian)

 

 

 

 

 

Kalender 2017-2018

Er zijn acht catechesemomenten. De catechese gaat door in de kerk van Massemen. We komen samen om 8.45 uur voor een inzingmoment. Na de eucharistie is het catechesemoment tot ongeveer 10.45 uur.

Van de ouders (of althans één van hen) wordt uitdrukkelijk verwacht dat ze aan de catechesemomenten deelnemen.

 • Zondag 17 september : Kerkontdekking
 • Zondag 22 oktober: Naamopgave
 • Zondag 12 november: De zeven ankerpunten
 • Zondag 3 december: Profeten in de advent
 • Zondag 21 januari: Het geloof vraagt engagement
 • Zondag 25 februari: Onze Vader
 • Zondag 18 maart: Vasten
 • Zondag 15 april: Vormsel en vormselviering

Enkele andere verplichte momenten enkel voor de kandidaat-vormelingen:

 • Dinsdag 10 april: 14.00 Verzoeningstocht 
 • Zaterdag 17 februari: 9.00 – 17.00 uur Bavodag in Gent

Vormsel is op zaterdag 21 april om 18.00 uur. 

KEUZE-ACTIVITEITEN

Naast de catechesemomenten zijn er verschillende keuze-activiteiten waaruit 1 moet gekozen worden tijdens het eerste catechesemoment.

 • Zaterdag 09 december: actie WZZ: Soep op de stoep: soep  of kerststukjes
 • Zondag 10 december: Soep verkopen na de viering.
 • Zaterdag 6 januari: Sterzingen
 • Zondag 4 maart: actie Broederlijk Delen: Bloemenverkoop
 • Bezoek bejaarde/zieke/gelovige met een opdracht