Massemen Sint-Martinus

 

informatie voor het werkjaar 2019-2020

Omwille van de coronapandemie kwam er in maart een abrupt einde aan het vormseltraject. 

De vormselviering is verplaatst naar zondag 27 september 2020, om 09:30. Ze zal plaatsvinden in de dekenale Sint-Gertrudiskerk (Markt, Wetteren).

 

Algemene informatie

Plaatselijke coördinator van het vormseltraject: Mevr. Erna De Keulenaere (catechesezuid@gmail.com)

Inschrijven voor het vormseltraject 2020-2021 kan met dit formulier  van 5 juni tot 25 september 2020. De inschrijfperiode is ondertussen met 10 dagen verlengd, en loopt nu t/m dinsdag 6 oktober 18.00 u.

Het inschrijvingsgeld (€30) dient (bij voorkeur) via overschrijving te worden betaald. 
Dit kan op rekening nummer: BE41 7512 0705 3210 (BIC: AXABBE22).
Vergeet niet de naam van de kandidaat-vormeling te vermelden in de mededeling, voorafgegaan door 'VT 2021'. 
Wie naast de inschrijving zich ook wenst te abonneren op Kerk en Leven (parochieblad) kan dit voor de gezamenlijke prijs van €50.

Onderaan deze pagina vindt u later de kalender voor het werkjaar 2020-'21.

 

 

Eerstvolgende catechesemoment

Nog niet bepaald.

 

 

 

 

Echo catechesemomenten 2019-'20

 

SOEP OP DE STOEP

Vormelingen waren in actie

De actie Soep op de stoep van Welzijnszorg is jaarlijks een keuze-activiteit voor de kandidaat-vormelingen en hun ouders.

Op zaterdag 14 december kwamen we samen met een  groep om soepgroenten te snijden en kerststukjes te maken. De stukjes werden gemaakt in een conserveblikje en met groen uit eigen tuin. Met dank aan Mieke voor de voorbereiding en begeleiding.

Op zondagmorgen 15 december maakte Christine een heerlijke groentenpompoensoep met zelfgerolde balletjes. Een enthousiaste groep verkocht de soep  en de kerststukjes. Het resultaat mag er zijn.

We mochten 190 euro ontvangen.

Bedankt aan de vormelingen en hun ouders en jullie kopers !!

 

Naamopgave en de 7 ankerpunten

Tijdens de viering kwamen de vormelingen naar voor en bij het horen van hun naam antwoordden ze: Hier ben ik. Thuis maakten ze een collage met hun naam en foto. En hier en daar was er ook een creatieve touch.

Aansluitend op de viering was er het vormseltraject met 7 ankerpunten.

Het vormsel is een ankerpunt op onze levensweg. Tijdens een vormseltocht worden we langs zeven ankerplaatsen geleid.

In de stroom van het leven kunnen we dikwijls op ankerplaatsen in ons leven. We kijken terug op wat voorbij is en dromen van een mooie toekomst. Zoals één van de vormelingen het verwoordde: een ankerplaats is een stopplaats om tot rust te komen

In het christelijk geloof is het anker een symbool voor de hoop. Niemand gaat verloren, leert het evangelie ons. “Die hoop is als een betrouwbaar en vast anker voor onze ziel” (Brief aan de Hebreeën 6,19).

De 7 ankerpunten waren: geboorte, doopsel, zalven, handen, tafel, toekomst en kruis.

Tijdens deze catechese was het de bedoeling dat het tot een gesprek komt tussen zoon/dochter en ouders/grootouders. Wat niet altijd gemakkelijk is. Toch als het over geloof gaat.

Aan het laatste ankerpunt,  het kruis, was de opdracht: maak een persoonlijk gebed en doe een kaarsje branden bij het kruis.

Hierbij een gebed van twee vormelingen: 

Lieve God,
Ik ben blij dat ik mijn vormsel mag doen samen met mijn familie. Draag zorg voor hen en mij. Dan ben ik altijd blij.
Ik wil bedanken voor alle liefde en vreugdevolle leuke momenten die ik al heb meegemaakt.
Ik wil bidden voor mijn mama dat alles beter wordt.

(EDK)

 

KERKVERKENNING

Op zondag 29 september hadden we ons eerste catechesemoment. Alle kandidaat- vormelingen en hun ouders kwamen samen in de kerk om 8.45 uur. Inzingen op zo een nachtelijk uur is altijd beginnen met een piepende stem. Maar het moet gezegd er werd goed gezongen.

 Na de viering gingen de kinderen en hun ouders op speurtocht in de kerk. Er waren vijf speurpunten. Het eerste speurpunt was de doopvont. Als christen werden de vormelingen gedoopt. Vont komt van het Latijnse ‘fons’ wat bron, fontein betekent. 

Voor het tweede speurpunt hielden we halt aan het zijaltaar waar onze twee patroonheiligen, Apollonia en Martinus staan. Op het altaar ligt een altaardwaal waarop twee gewassen staan: graan dat verwijst naar het brood in de viering en druiven verwijzen naar de wijn.

Het derde speurpunt was het hoogkoor. Dit is het heiligste deel van de kerk. Bovenaan zie je het kruis. De godslamp die brandt verwijst dat er hosties in het tabernakel zijn.

In de sacristie vertelde Paul dat er in de liturgische periode vier kleuren worden gebruikt. Groen door het jaar, paars tijdens de advent, vasten en voor begrafenissen, rood op Pinksteren en wit als het feest is. 

In de zijbeuken stonden we stil bij de schilderijen en de kruisweg.

De speurtocht werd afgesloten met het gebed dat iedereen kent: het Onze Vader.

 Als slot van het catechesemoment schreven de kinderen en hun ouders neer waarom ze kiezen om gevormd te worden. Neen niet omwille van de geschenken maar om verschillende anderen redenen. Die hebben samengebracht en vinden jullie terug achteraan in de kerk.

 Als catechisten waren we blij om zo een enthousiaste groep.

 

 

 

 

 

Kalender 2020-2021

Er zijn zeven catechesemomenten. De catechese gaat door in de kerk van Massemen. We komen samen om 8.45 uur voor een inzingmoment voor de eucharistie. Na de eucharistie is het catechesemoment tot ongeveer 10.45 uur.

Van de ouders (of althans één van hen) wordt uitdrukkelijk verwacht dat ze aan de catechesemomenten deelnemen.