Hoe kan u een artikel of aankondiging ter publicatie in KERK & Leven (parochieblad) indienen?

Onze nieuwe parochie verzorgt nog steeds drie edities van het parochieblad, één per pastorale eenheid.

  • Editie Kalken - Laarne - Wetteren-ten-Ede (eenheid Noord)
  • Editie Wetteren (eenheid Centrum)
  • Editie Massemen - Westrem - Kwatrecht (eenheid Zuid)

Wie een artikel of aankondiging wil gepubliceerd zien in een specifieke editie kan die via de volgende mailadressen indienen: 

Indien relevant kan u bij indiening vragen het artikel ook in een andere of alle edities (van onze parochie) te laten verschijnen. In dat geval speelt de plaatselijke redacteur uw tekst door aan haar/zijn collega's.

Houd evenwel rekening met volgende richtlijnen.

Hoe kan ik me (her)abonneren op het parochieblad?

Een abonnement loopt in regel van januari tot december. Dus ook abonnementen die in de loop van het jaar worden aangevraagd (voor het lopende jaar) eindigen per 31 december.  

Bestaande abonnees krijgen in de loop van oktober een uitnodiging tot her-abonnering voor het daaropvolgende jaar.

Krijg je geen brief, dan kan je her-abonneren door gewoon 40 € (2020) over te schrijven via de volgende rekeningen:

Nieuwe abonnees die in de loop van de maand oktober een abonnement aanvragen krijgen er de resterende nummers van het lopende jaar (te beginnen in november) gratis bovenop.

 

EDITIE GABRIELPAROCHIE IN WETTEREN:

Contactpersoon: Remi D'Hoker
09 369 72 58

Naam begunstigde: Parochie Wetteren Centrum
Rekening nummer: BE87 4441 7194 3194
Met vermelding: "K&L [jaargang]"

 

EDITIE GABRIELPAROCHIE IN LAARNE/KALKEN

Contactpersoon: Philippe Mees
09 367 96 34

Naam begunstigde: Kerk en Leven Laarne Kalken Wetteren ten Ede
Rekening nummer: BE67 7360 0700 5787
Met vermelding: "K&L [jaargang]"

 

EDITIE GABRIELPAROCHIE IN MASSEMEN

Contactpersoon: Erna De Keulenaere
0497 27 23 51

Naam begunstigde: Parochieblad Massemen
Rekening nummer: BE52 7512 0705 3109
Met vermelding: "K&L [jaargang]"

 

Zoeken