Misintenties in de Gabrielparochie

We publiceren de misintenties voor de zondagsviering in onze vier vierende kerken in de week die voorafgaat aan de viering. 

U kan deze hier per kerkplek raadplegen: 

Kalken (zaterdag 18:00)

Massemen (zondag 09:00)

Laarne (zondag 09:30)

Wetteren (zondag 11:00)

 

Door een misintentie aan te vragen worden onze gebeden opgenomen in het gebed van de hele vierende gemeenschap die bijeen is in de zondagse eucharistie.

Een ‘mis’ aanvragen gebeurt doorgaans ter nagedachtenis van een overledene, maar kan ook om tal van andere redenen: uit dank, bij een speciale gelegenheid (bv. jubileum, verjaardag), ter ere van een geliefde heilige of met een bijzondere gebedsvraag.

Een misintentie kost € 15. Hier vindt u hoe u die best kan aanvragen.

In zoverre ze tijdig worden ontvangen, publiceren we deze intenties in K&L.