Misintenties in de Gabrielparochie

Vanwege de beslissing van de Belgische bisschoppen (d.d. 12 maart, en laatst bijgesteld d.d. 23 maart) om alle openbare liturgische vieringen te schrappen, en dit vanaf 14 maart tot en met Beloken Pasen 19 april, zullen de intenties die werden aangevraagd voor vieringen in de getroffen weekends op een later tijdstip worden gehonoreerd.

De contactpersoon van iedere kerkplek zal haar/zijn best doen alle betrokkenen te contacteren.  

Aangezien momenteel niemand kan voorzien hoelang de coronapandemie zal aanslepen raden we de gelovigen die een intentie wensen aan te vragen aan daar mee te wachten totdat de huidige crisiperiode formeel wordt afgesloten door de overheid.

 

 

ONDERSTAANDE IS VOORLOPIG NIET VAN TOEPASSING

We publiceren de misintenties voor de zondagsviering in onze vier vierende kerken in de week die voorafgaat aan de viering. 

U kan deze hier per kerkplek raadplegen: 

Kalken (zaterdag 18:00)

Massemen (zondag 09:00)

Laarne (zondag 09:30)

Wetteren (zondag 11:00)

 

 

 

Door een misintentie aan te vragen worden onze gebeden opgenomen in het gebed van de hele vierende gemeenschap die bijeen is in de zondagse eucharistie.

Een ‘mis’ aanvragen gebeurt doorgaans ter nagedachtenis van een overledene, maar kan ook om tal van andere redenen: uit dank, bij een speciale gelegenheid (bv. jubileum, verjaardag), ter ere van een geliefde heilige of met een bijzondere gebedsvraag.

Een misintentie kost € 15. Hier vindt u hoe u die best kan aanvragen.

In zoverre ze tijdig worden ontvangen, publiceren we deze intenties in K&L.