Allerheiligen

 

"Ik had eigenlijk niet zoveel met heiligen. Ik was wel gelovig, ja, maar voor mij draaide het om God en om Jezus Christus. Al die devotionalia, met zeemzoete prentjes, noveenkaarsen en schapulierkes konden mij niet echt bekoren...

[...]

Hoe langer hoe meer besef ik dat deze mensen toch iets met mij te maken hebben.

Naast de sterke tijden van advent en veertigdagentijd en de belangrijke feesten die ik als christen tracht te doorleven, vormen de heiligen een rode draad, of eerder een gebedssnoer, doorheen de jaarkalender. Die mensen van vlees en bloed doen mij beseffen dat ik lid mag zijn van een grote christelijke familie die de tijd heeft doorstaan. Velen van hen hebben hun leven gegeven opdat de boodschap van het Evangelie mijn oor zou bereiken." 
(Pieter Stevens)

Dit is een fragment uit een langer artikel dat deze week verschijnt in Kerk & Leven, n.a.v. het Hoogfeest van Allerheiligen.

 

Vieringen in onze vier vierende kerken zijn zoals in het weekend: 

Vooravond, woensdag 31 oktober
18.00 u. Kalken

Hoogdag, 1 november
09.00 u. Massemen
09.30 u. Laarne
11.00 u. Wetteren

(Opgelet: omwille van de marktdag kan er 's voormiddags niet worden geparkeerd op de Markt in Wetteren. Parkeren kan in de parking 'Scheldekaai' (onder Rode Heuvel) of op het Sint-Gertrudiscollege. Daar gaat de poort 's namiddags onherroepelijk dicht - dus zorg ervoor dat uw wagen niet 'ingesloten' raakt.)