Aswijding in voorbereiding op Aswoensdag

 

U weet het: morgen, Aswoensdag is er jammer genoeg geen asviering. Wel kan u zich individueel een askruisje laten opleggen. Dit zijn de uren waarop dit kan.

 

Voor een asoplegging is één ingredient natuurlijk onmisbaar: as.

In de 12de eeuw besliste Rome dat daarbij niet zomaar eender welke as kon gebruikt worden. Het moest gaan om de as van de palm die het jaar voordien op palmzondag werd gewijd. De palm waarmee we Christus hebben verwelkomd, vergaat tot as, en herinnert er ons aan hoe alles vergankelijk is (zelfs onze goede intenties). 

 

Het is al een hele poos gebruikelijk om bij het begin van een asviering palm te verbranden.

Dat is - in goede kerkelijke traditie - natuurlijk een 'nummertje' (of mooier uitgedrukt: een symboolritueel). Want het spreekt voor zich dat de gloeiende as van de palm die net is verbrand onmogelijk 'gebruiksklaar' kan zijn voor de asoplegging zo'n kwartiertje later. Neen, de 'verse' as wordt na de viering gezifd, en opgeslagen voor het volgende jaar.

Dit jaar hoeft dat niet noodzakelijk het geval te zijn: aangezien er geen asviering is hield deken Yvan met een lid van de gemeenschap op een 'onbewaakt moment' asverbranding en -wijding. 

Bij de nog smeulende as sprak hij het gebruikelijke wijdingsgebed:

Goede God, 

tot het leven hebt Gij ons geroepen,
niet tot de dood.
Daarom bidden wij u:

zegen deze dode as,
en maak haar voor ons tot teken
van het onvergankelijk leven bij u.
Leg uw naam op deze as,
uw naam van hoop en vrede.
Teken ons met uw naam, 

opdat wij mensen worden van U, 

 vandaag en alle dagen.
         Amen.

'Teken ons met Uw naam...' 
Ook zonder viering kan het ontvangen van het askruisje een sterk moment zijn.

 

(Net zoals op zondag bieden we u ter gelegenheid van het feest van Aswoensdag een gebedsblaadje aan. U kan het, op Aswoensdag, vinden in onze vier vierende kerken, en later vandaag ook op deze site.)