Begin van de veertigdagentijd

 

Op Aswoensdag zetten we we de veertigdagentijd in met een druk bijgewoonde gebedsviering in de Sint-Gertrudiskerk. 

We verbrandden de palm van vorig jaar, en werden getekend met het askruisje.

De rook van dat eerste speelde de camera wat parten, zij het dat het mooie artistieke foto's opleverde. (Met dank aan Erna!)

Een uitgebreider echo leest u in Kerk en Leven nr 11 van volgende woensdag, 11 maart.