Bisschop Lode
Op 8 mei brengt Bisschop Lode een bezoek aan ons dekenaat.

De voorbije weken was bisschop Lode op zaterdagnamiddag aanwezig en aanspreekbaar in de Sint-Pieterskerk te Gent. 
De komende weken wil hij, op een zaterdag, beschikbaar zijn in de dekenaten.

Zo komt de bisschop op zaterdag 8 mei naar het dekenaat Wetteren.

De bisschop schrijft:

Moge het echter duidelijk zijn dat de bedoeling niet is de voorziene dekenaatsbezoeken gewoon af te schaffen of deze te vervangen.
Het gaat om twee verschillende soorten bezoek.
Dit keer zijn het persoonlijke ontmoetingen, die vrij zijn. Pastoraal in de meest brede zin van het woord.
Misschien wil iemand alleen over een persoonlijke spirituele ervaring spreken, die op zich niet onmiddellijk verband houdt met zijn of haar engagement in de parochie. Of gewoon komen groeten en kennismaken. Heel goed. Of delen van wat dan ook voor zorgen. Echt van persoon tot persoon. Ik zal er ook geen verslag van opstellen en wat daar gezegd is gaat niemand anders aan.
Het is wellicht vooraf goed te zeggen dat ik zoveel mogelijk de coronamaatregelen probeer te onderhouden. In princiep dus: voldoende afstand, mondmasker en gesprekken van niet meer dan 15 minuten.

In de voormiddag van 9.30u tot 12.30u wil de bisschop zich beschikbaar houden voor de actieve diakens, leden van de dekenale ploeg en dekenale vrijgestelden voor een gesprek van max. een half uur.  Deze zullen plaats vinden in het parochiaal secretariaat van de Gabriëlparochie, Markt 18 te Wetteren.

In de namiddag vanaf 14.00u tot 17.00u zal de bisschop beschikbaar zijn in de St. Gertrudiskerk op de Markt te Wetteren. Op voorhand inschrijven is niet nodig. Hou wel rekening met een mogelijke wachttijd.

Zoeken