Kerkplein maart @Daina
Kerkplein maart @Daina

Foto's: Bisdom, Kerkplein maart @Daina

Omgaan met verandering' is het thema van de week van de vrijwilliger. Bisschop Lode bedankt de vele vrijwilligers. Lees hier ook het artikel in Kerkplein van Erna, vrijwilligster in onze Gabriëlparochie: 'Blijf niet achterom kijken!'

Beste vrijwilliger in de Kerk,

In deze week van de vrijwilliger wil ik jullie van harte danken voor je inzet.

Het thema luidt: ‘Omgaan met verandering’. Dat thema raakt ons, kerkmensen, toch wel bijzonder. De plaats en de gestalte van de Kerk in onze samenleving veranderen razendsnel. We zijn niet langer een vanzelfsprekende meerderheidskerk en almaar meer een Kerk van mensen die kiezen om christen te zijn en er zich mee verbonden te voelen. Dat vormt een hele uitdaging: aanvaarden dat we minder talrijk zijn, dat de oude structuren en methodes om te evangeliseren niet meer werken? Het vergt veel creativiteit om nieuwe wegen van geloofsverdieping en gemeenschapsvorming te zoeken.

In ontmoetingen met gelovigen in parochies, zorgvoorzieningen, gevangenissen, scholen, groepen en bewegingen ervaar ik die worsteling. Ik begrijp het verdriet om het verlies dat sommigen kunnen voelen van wat vroeger was. Maar ik word vooral geraakt door de veerkracht en het geloof in de toekomst van vele medewerkers in de liturgie, in de catechese, in de zorg voor kwetsbare mensen. En ja, zo velen doen dat gratis en voor niets, met een groot hart, met veel inzet van tijd en energie. 

Het maakt me dus blij dat velen onder jullie deze tijd van grote verandering aangrijpen om de diepere wortels van ons christen-zijn te (her)ontdekken. Jullie sluiten aan bij initiatieven waar we kunnen leren bidden, de Bijbel beter begrijpen vanuit ons engagement en inzicht verwerven in de schoonheid en samenhang van het geloof.

In het spoor van Jezus engageren jullie je in de zorg voor mensen die arm zijn, ziek, oud, eenzaam of op de vlucht.
Dat alles maakt diepe indruk.

Mijn gemeende, hartelijkste dank daarvoor!

b. Lode 

Lees hier De bezieling in Kerkplein maart van vrijwilligster Erna: 'Blijf niet achterom kijken!'

Zoeken