Boekvoorstelling: Als God gebeurt

 

 

Op dinsdag 18 september om 19.30 u. werd, onder massale belangstelling, het boek "Als God gebeurt" van Antoon Arens voorgesteld bij de Arkgemeenschap in de Oude Abdij Drongen. 

Mgr. Van Looy en bisschoppelijk gedelegeerde Peter Vande Vyvere leidden in. 

 

 

De parochie Laarne-Wetteren biedt het boek te koop aan op de dekenij of in het dekenaal centrum. Kostprijs € 24,50.

 

---------

Antoon Arens is docent aan het Hoger Diocesaan Godsdienstintstituut en dekenaal parochieassistent bevoegd voor de diaconie in ons dekenaat.