Christus Koning en OLV Overschelde zijn geen kerk meer

 

 

 

Vanaf 8 augustus heeft Wetteren officieel twee kerken minder.

Op die dag ging het decreet, getekend door onze bisschop Mgr Luc Van Looy en kanselier van het bisdom Ludo Collin, van Onttrekking aan de Eredienst van de kerken Christus Koning en O.-L.-Vrouw-ten-hemel-opgenomen (Overschelde) van kracht.

De bekendmaking werd geafficheerd aan de deur van deze kerken en van de dekenale kerk.

De officiële decreten kan u lezen via deze link.

 

 

Voor beide kerken bestaat reeds een overeenkomst van herbestemming.

In Christus Koning hebben drie waardevolle sociale initiatieven een onderkomen gevonden:

De O.L.-Vrouwkerk wordt door Scheppersinstituut omgetoverd tot een turnzaal en komt zo de schoolgaande jeugd ten goede.

We zijn blij met het tweede leven dat deze (oud-) kerkgebouwen beginnen!

Aangezien beide reeds geruime tijd niet meer werden gebruikt voor de eredienst en ook volledig ontdaan zijn van alle liturgische meubilair en voorwerpen zal er geen ritueel met de ontwijding gepaard gaan.