De deur die nooit op slot gaat...

 

De vierde paaszondag is steevast roepingenzondag. Ook deze wordt dit jaar in mineur gevierd.

We zaten evenwel niet stil, en net als alle voorgaande coronaweken, maakten we op de parochie werk van een gebedsblaadje bij de zondagsliturgie. Deken Yvan schreef de preek, en diaken Paul getuigde over wat roeping betekent (beide stonden te lezen in KERK & Leven, en vindt u ook onderaan deze pagina).

 

Op deze zondag is er normaliter een voorgeschreven collecte ter ondersteuning van de kerkelijke vorming en de roepingenpastoraal in het bisdom Gent. Die kan nu niet plaats vinden in de kerken. Maar het is natuurlijk wel mogelijk een bijdrage te storten. Dit kan op rekening BE12 7775 9077 0492 van vzw Bisdom Gent, met vermelding 'roepingenzondag'.