De heiligen ons voorgegaan

 

"Dat is misschien de eerste voorwaarde om heilig te worden: dat je niet jezelf als centrum van de wereld of van het leven beschouwt, maar wel God, en dat je daar gaat naar leven.

Als je zo naar de heiligen kijkt, dan zal je vanzelf weten dat het er veel meer zijn dan die uit de kalender, veel meer dan zij die juist een mirakel genoeg gedaan hebben om heilig verklaard te kunnen worden, wat vaak tot grote discussies heeft geleid, maar dat er ook in ons midden heiligen wonen en leven, en dan is het ook vanzelfsprekend dat wij op Allerheiligen ook aan allen denken die ons zijn voorgegaan in de dood, onze familieleden, vrienden, medeparochianen en kennissen, en dat wij het goede in hen terug voor onze gedachten halen..."

 

(UIt de bezinning op Allerheiligen die deken Yvan publiceerde in KERK & Leven nr 44 van vorige woensdag.)