De weg naar Pasen, de weg naar het doopsel

 

Catechumeen Louise zal in de paasnacht in de dekenale kerk worden gedoopt.
Als directe voorbereiding daarop hielden we vorige zondag tijdens de eucharistie het ‘scrutinium’ (moeilijk woord voor onderzoek). 

Het scrutinium bestaat uit een gebed in stilte, een smeekgebed voor de dopeling, en een zuiveringsgebed. Louise ontving daarna ook de geloofsbelijdenis en het Onzevader. Ze werd in dit alles bijgestaan door haar catechiste Laetitia en begeleidster Annemie. 

Tijdens de chrismaviering in de kathedraal (woensdag 28 maart) zal de bisschop Louise, en alle andere geloofsleerlingen van ons bisdom, zalven met catechumenenolie. 

 

Op de eerste zondag van de vasten woonde Louise in de kathedraal de naamopgave bij. Een verslag daarvan vind je op Kerknet.