De zevende (zon)dag

 

Op de zevende zondag van de paastijd focussen we eens heel even niet op het evangelie, maar op de eerste lezing. Die heeft het immers over de leerlingen die allemaal 'op een hoopje' samen komen, de 11 resterende Twaalf, samen met Maria, de moeder van Jezus, de vrouwen en de broeders... 

"Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed."

Wij zitten voorlopig (nog) niet op een hoopje (hoewel, het zal er binnenkort misschien toch wel eens van komen, er wordt alleszins al aan gewerkt...) maar zijn misschien wel (of misschien niet) eensgezind aan het volharden in het gebed.

Wie daar een beetje hulp bij wil, kan beroep doen op het blaadje dat u vindt onderaan deze pagina. Een preek is er deze zondag niet, niet na alle wijsheid ons aangeboden door diaken Willy op Hemelvaartsdag.

 

 

 

  

Extra informatie: