Een koning als geen ander

 

In gebed en rituelen kunnen we God ontmoeten.
Maar nergens laat Hij zich beter kennen dan in de arme die op onze solidariteit en inzet rekent. 

Het evangelie op het Hoogfeest van Christus Koning laat er geen twijfel over bestaan: Christus' koningsschap is er geen van pracht, macht en praal, maar van onvoorwaardelijke zorg voor de kleinen en geringsten. 

U vindt een gebedsblaadje bij de liturgie van dit Hoogfeest onder 'extra informatie' onderaan deze pagina.

 

Uit het evangelie van deze zondag (Mt 25: 31-46 / onderdeel / NBV-vertaling):

 

 

Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: 

“Jullie zijn door mijn Vader gezegend, 

kom en neem deel aan het koninkrijk 

dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, 

ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. 

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,

ik was naakt, en jullie kleedden mij. 

Ik was ziek en jullie bezochten mij, 

ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 

 

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: 

“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, 

of dorstig en u te drinken gegeven? 

Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, 

u naakt gezien en gekleed? 

Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat 

en zijn we naar u toe gekomen?”

 

En de koning zal hun antwoorden: 

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben 

voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, 

dat hebben jullie voor mij gedaan.”