Een onthalende kerk opbouwen

In het weekend van 23 en 24 november 2019, op het feest van Christus Koning, wordt onze steun gevraagd voor vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Kerk-zijn vandaag is geen zaak van spectaculaire of grootse dingen. Het is gewone dingen doen op een onthalende manier. Dat wil zeggen dat mensen zich welkom weten in kerken en parochies wanneer ze mee komen vieren.

Ook hiervoor is degelijke professionele begeleiding en ondersteuning nodig. 

 

Uw financiële steun maakt het welslagen van deze onthalende missie binnen de geloofsgemeenschappen mogelijk. U kan uw steentje bijdragen via de collecte in onze vier vierende kerken. 

Wie persoonlijk of als organisatie de vzw Kerkopbouw wil steunen kan dit ook door een bijdrage te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer
BE49 3900 9640 027 van vzw Kerkopbouw bisdom Gent. 

Alvast bedankt voor uw steun.                                   

Op www.kerkopbouw.be vindt u meer informatie.