Een vleugje poëzie

 

 

Eeuwenoude hymnes kunnen ook hedendaagse dichters nog bekoren. 

Parochiaan Ray Deneve liet zich inspireren door Paulus' Hooglied om de liefde te bezingen.

 

 

de liefde

 

al sprak ik alle talen

en die van engelen

zonder haar klonk ik

als een doffe gong 

in t orkest 

van duizend schelle cimbalen

 

al schreeuw ik over daken

dat de wereld zal vergaan

dan klinkt mijn hoog verheven stem

als duizend holle vaten

weergalmend uit de leegte van

de duistere kelder mijns bestaan

 

als we de liefde niet hadden

zou niets ons baten

dan zijn wij lege leegte

want liefde is vol geduld 

vermengd met goedheid

 

afgunst, ijdelheid, grofheid

zelfzucht, boosheid is haar onbekend

ze rekent niet

verheugt zich niet in onrecht

vindt vreugde in de waarheid

zonder liefde droogt alles uit 

 

maar liefde zal nooit vergaan

als het volmaakte komt 

zal het beperkte verdwijnen

want God is liefde

 

(Ray Deneve, 

naar I Kor. 13)