Is er plaats voor meer dan 1 kerk(beeld)?

Vandaag, 29 juni, 'viert' de Kerk het Hoogfeest van Petrus en Paulus. Anders dan de hoogfeesten Allerheiligen of Maria-Tenhemelopneming is Petrus en Paulus (in de Belgische Kerk) geen 'verplichte' feestdag, en hoeven we dus niet - op deze doordeweekse dag - naar de kerk... (en krijgen we daar ook geen verlofdag voor).

In vele kerken staat het markante duo opmerkelijk collegiaal - zij aan zij - afgebeeld. Nochtans waren ze niet meteen 'buddies for life' (vrienden voor het leven).

 

Petrus mag dan al de Rots zijn geweest waarop Christus zijn Kerk zou bouwen (vgl. Mt. 16: 18-19), Paulus vond die rots best te Joods, en wou dat Christus ook aan 'heidenen' (niet-Joden) zou worden verkondigd zonder dat hen alle verplichtingen van het Jodendom zou worden opgelegd.

Tot op vandaag is de Sint-Pietersbasiliek in Rome (volgens de overlevering gebouwd op het graf van Petrus) de belangrijkste kerk in het (katholieke) christendom, en dit terwijl datzelfde christendom mogelijks nooit onze contreien zou hebben bereikt zonder de missionaire aanzet van Paulus. (Zijn grafkerk bevindt zich eveneens te Rome, zij het buiten de stadsmuren van keizer Aurelius - vanwaar haar naam: Sint-Paulus-buiten-de-muren.)

Dit feest nodigt ons uit na te denken rond eenheid in verscheidenheid. Veel mensen in de Kerk hebben een idee hoe de (ideale) gemeenschap er zou moeten uitzien, en wat iedereen maar best kan doen om zich in die ideale gemeenschap in te passen. Daar is niks mee. Zolang we aanvaarden dat er net zo goed andere 'ideale kerkbeelden' zijn waar andere mensen in geloven.

Zelfs Petrus en Paulus maakten er geen eenheidsworst van...
(wh)