Gabriel
Tijdens de voorbije maanden werkte de parochieploeg aan een beleidsvisie voor de parochie. Wat voor een parochiegemeenschap willen we zijn?

Ze lieten zich hierbij leiden door de letters van Gabriël, de naam van onze parochie. Voor elke letter zochten ze een kernwoord dat ze belangrijk vinden voor de kerk van vandaag. En bij elk kernwoord werd ook passende bijbeltekst ter inspiratie gezocht. Deze visie werd gevisualiseerd op een banner die tijdens de startviering werd voorgesteld.  Bij de visie hoort ook een woordje uitleg.

Gastvrije gemeenschap.

Wij willen een gastvrije gemeenschap zijn, waar iedereen zich welkom voelt zonder onderscheid : jong of minder-jong, rijk of arm, blank of gekleurd, gestudeerd of niet. Het is een grote uitdaging om ook vandaag een gastvrije kerk te zijn.

We laten ons hierbij leiden door volgende bijbeltekst: 
Laat de broederlijke liefde blijven en vergeet de gastvrijheid niet (Hebr.13, 1)

Aandachtige gemeenschap

Wij willen een aandachtige gemeenschap zijn die zorg draagt voor al wat leeft. Hierbij denken we niet alleen aan onze zusters en broeders maar ook aan de schepping en de natuur in al zijn aspecten. Als we alles als een gave zien dan moeten we er ook op een waardige manier mee omgaan.

We laten ons hierbij leiden door volgende bijbeltekst:
Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlam niet doven. Hij zal recht doen aan wie onrecht is geschied (Jes. 42, 3)

Betekenisvolle gemeenschap

Wij willen als gemeenschap op belangrijke momenten in het leven van mensen aanwezig zijn. Er zijn nog altijd heel wat mensen die op de scharnierpunten van hun leven een beroep doen op de kerk. Sommigen noemen ze seizoenchristenen. Zij zijn welkom in onze gemeenschap, en we willen ze met de nodige zorg en begrip ontvangen.

We laten ons hierbij leiden door volgende bijbeltekst:
De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken (Ps. 23,1)

Rustpunt

We willen als gemeenschap dat iedereen, zonder onderscheid, in onze kerkgebouwen kan verpozen en stilte kan vinden. Daarom zijn onze kerken ook letterlijk “open kerken”. Elke kerk van onze parochie is dagelijks open tussen 9.00 en 17.00 uur. Iedereen die het wil kan er zo maar binnen stappen om een kaarsje te laten branden, om in stilte te bidden, of om er gewoon even te vertoeven en rust te vinden.

We laten ons hierbij leiden door volgende bijbeltekst:
Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven (Mt. 11, 28)

Inspirerende gemeenschap

We willen als gemeenschap het evangelie als onze inspiratiebron brengen. In alles wat we doen en laten is onze  gelovige drijfveer het evangelie, de blijde boodschap van Onze Heer Jezus Christus, een verhaal dat bijna 2000 jaar geleden werd geschreven, maar dat blijvend actueel is. We willen dit verhaal op ons leven leggen, en er naar handelen en naar leven.

We laten ons hierbij leiden door volgende bijbeltekst:
Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart (Joh. 13, 35)

Enthousiaste gemeenschap

Wij willen ook vandaag een enthousiaste gemeenschap zijn, die vreugdevol in het leven wil staan. Er is in onze moderne tijd heel veel negativisme, de wereld gaat gebukt onder vele zorgen. We willen deze zorgen zeker  niet ontkennen of minimaliseren, verre van. Toch willen we  ondanks alles enthousiaste christenen zijn of worden. De liefde van God bezielt ons hiertoe en geeft ons kracht.

We laten ons hierbij leiden door volgende bijbeltekst:
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden (Joh. 15, 12-13)

Levende Christus

In alles wat we als gemeenschap doen of laten willen we verwijzen naar de levende Christus. Want om hem gaat het. Het gaat nooit om onszelf, maar om Christus. En ons geloof in Christus kenmerkt ons in ons omgaan met elkaar.

We laten ons hierbij leiden door volgende bijbeltekst:
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij (Joh. 14, 6)

Met deze “blauwdruk”  voor onze geloofsgemeenschap willen we de komende jaren aan de slag gaan. We weten dat we er nog niet zijn, we zijn nog onderweg. Een gelovige, een geloofsgemeenschap, is altijd onderweg. We willen af en toe blijven stilstaan bij deze intentieverklaring. Daarom staat vanaf nu in elk van onze 5 kerken  de banner met deze blauwdruk. Het is voor onze kerkgangers, de getrouwen of zij die er toevallig even binnenkomen,  hopelijk  een inspiratiebron, en voor onszelf een uitnodiging en een uitdaging om onze visie niet uit het oog te verliezen.

Bij de  banners liggen ook kaartjes met de visietekst. Iedereen die het wil kan er één meenemen voor zichzelf of voor een  buur of een familielid.

Zoeken

Dekenaal nieuws