Inschrijving Missiefeest 2022
Zuster Julia Raman2
Project missie-animatie
Zuster Erna
Zuster Réjette De Winter
Na bijna 3 jaar stilstand ten gevolge van corona, wil de werkgroep Missieanimatie op zondag 28 augustus 2022 opnieuw een “echt” missiefeest organiseren. We weten immers dat het werk van onze missionarissen in onze Gabrielparochie van Laarne en Wetteren actueel blijft en door velen zeer geapprecieerd wordt.

 

Dit jaar willen we wijlen zuster Julia Raman uit Laarne, zuster van de Jacht, in de kijker plaatsen en een van haar projecten ondersteunen. Ze was gedurende jaren met hart en ziel actief op verschillende missieposten in de Filipijnen. Ook de projecten van Réjette De Winter, zuster Erna De Wulf en wijlen broeder Leon Backx willen we opnieuw steunen. Meer informatie over deze projecten, van en door missionarissen van onze parochie, vind je in deze folder.

 

Wij stellen u drie mogelijkheden tot sponsoring (onze enige bron van inkomsten) voor:

 

 • Gezellig tafelen met missievrienden:
  Op zondagmiddag 28 augustus 2022 kan er opnieuw gezellig worden getafeld met mosselen en friet of warme beenhesp in de refter van Scheppers. U kan hiervoor vooraf inschrijven, en wel hier:.

HIER INSCHRIJVEN

 • Afhaalmaaltijd:
  Er is ook de mogelijkheid om vooraf in te schrijven voor een afhaalmaaltijd, opnieuw via de bestelbon. Er is keuze uit 6 maaltijden van ‘t Kapiteintje - o.m. panklare mosselen met friet en witte/rode wijn die op zondagmiddag 28 augustus 2022 op Scheppers in Wetteren kunnen afgehaald worden.

HIER INSCHRIJVEN

 • Giften:
  Tenslotte blijft het mogelijk om te sponsoren - welk bedrag dan ook - door een storting op de
  bankrekening BE06 4441 7490 4122 van Missieanimatie Wetteren onder de vermelding “gift missiefeest 2022”.
  Met een contante gift kan u ook terecht in de dekenij op de Markt te Wetteren en bij elk van de medewerkers (vermeld op de bestelbon).

 

De weekendvieringen in onze 4 vierende kerken gaan zoals gebruikelijk door op zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2022 en zullen in het teken staan van het missiefeest. Zuster Agnes Walbers, jaren actief met wijlen zuster Julia Raman in de Filipijnen, zal de homilie verzorgen.

 

Namens de Werkgroep Missieanimatie Wetteren en de missionarissen,

Noël Backx, voorzitter.

Zoeken