De goede herder
Jezus, de hoeksteen van ons bestaan, roept ons vandaag op om goede herders te worden.
Goed leiderschap houdt in dat wij in voor- en tegenspoed zorg dragen
voor wie aan ons wordt toevertrouwd.

Geen eenvoudige opdracht, maar we mogen ons altijd herinneren dat God ons liefheeft en de kracht geeft die wij nodig hebben.

 

Dit weekend is het roepingenzondag.

We bidden om herders voor het Godsvolk. 
Mannen en vrouwen die gezonden worden om ons, 
in ons geloven, te begeleiden en te ondersteunen.
Mensen die met een herderlijke zorg de christelijke gemeenschap willen dienen.
Elke christen is geroepen om een persoonlijke relatie met Christus te beleven
en daarvan te getuigen zodat anderen de weg naar Christus vinden.

 

GEBEDSBLAADJE 

De goede herder

Zoeken