Geen kapelletje maar machtig monument (voor Massemenaars)

 

Nu we dit weekend in Wetteren kapelletjes gaan bezoeken zou u kunnen denken dat het prentje hiernaast ook zo'n (verdwenen) kapelletje betreft. Niets is minder waar. 

Dit is de kerk van Massemen zoals afgebeeld op een kaart uit de eerste helft van de 18de eeuw.

Jan Lampaert schreef een boek over markante Massemenaars in de periode 1222 tot 1804. Hij laat kosters, begijnen, zieken, criminelen, buitenpoorters, winkeliers en nog veel andere ‘rare snuiters’ van dit rare dorp de revue passeren. Een vernieuwde pastoorslijst met details over het leven van de vroegere dorpsherders komt ook aan bod, alsook de Spaegnaerden die er gelegerd lagen.

Voorintekenen voor het boek (ca. 250 pp) kan tot november door overschrijving op BE79 0837 8460 6933 met vermelding 'Boek Massemen' en naam en adres. 

Voorintekenprijs is € 28, nadien € 33.

De voorstelling van het boek is voorzien op vrijdag 5 februari 2021. Voorintekenaars worden uitgenodigd op de voorstelling.