Geen openbare liturgische vieringen tot (voorlopig) 19 april

De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land vanaf 14 & 15 maart en dit (voorlopig) tot en met Beloken Pasen (zondag 19 april).

Dit betekent voor ons heel concreet dat er tot minstens 19 april  geen zondagsmissen doorgaan in onze 4 vierende kerken. Ook de gebedsdiensten in Laarne (vrijdag 09:00) en Wetteren (donderdag 10:00) worden geschrapt. 

 

De namissen voor de overledenen van februari worden met een maand uitgesteld (Exacte datum wordt later bekend gemaakt). 

Doopsels en huwelijken die in deze periode zouden zijn doorgegaan worden tot nader order uitgesteld.
Uitvaarten kunnen wel doorgaan maar enkel in zeer beperkte kring (max. 15 aanwezigen, en met het in acht nemen van 'voldoende afstand.')