Geen openbare vieringen meer tot 14 december

 

Tijdens de huidige vergrendeling van ons land mogen er, bij ministerieel besluit, geen openbare vieringen van de eredienst doorgaan.

 

Dit betekent dat voor de periode 2 november-13 december alle zondagsvieringen en gebedsmomenten (donderdag in Wetteren, vrijdag in Laarne) worden opgeschort.

Wie voor deze periode een misintentie heeft aangevraagd zal worden gecontacteerd.

UItvaart- en huwelijksplechtigheden zijn wel nog mogelijk.  Op een uitvaart zijn max. 15 genodigden welkom; een huwelijk staat enkel open voor de trouwers, hun getuigen en de voorganger. Eventuele diensten zullen nog worden gepubliceerd in de parochiale kalender - met dienverstande dat participatie enkel mogelijk is op uitdrukkelijke uitnodiging van de betrokken familie.

Onze kerken blijven gedurende deze 6 weken open, en dit op de gebruikelijke uren (alle dagen van minstens 10.00 tot 16.00 u. behalve - in sommige gevallen - op zondagnamiddag). Iedereen is er van harte welkom voor gebed, verpozing of om een kaarsje te branden.