Getekend met as

 

 

Veertig dagen en nachten duurde de zondvloed.
En God de Heer sloot een verbond met Noah.

Veertig jaren trokken de Israëlieten door de woestijn.
En God leidde hen binnen in het beloofde land.

Veertig dagen leefde de profeet Elia op water en brood.
En de Heer openbaarde zich aan hem 
in het ruisen van een zachte bries.

 

Veertig dagen stelde de verleider 
Jezus op de proef in de woestijn.
God de Heer week niet van zijn zijde
en maakte hem tot een zegen voor alle mensen.

 

 

 

Uit de profetie van Joël:

De Heer zegt: ‘Ik wil dat jullie mij weer gehoorzamen. 
Ga vasten, en laat je verdriet en je tranen aan mij zien. 
Jullie moeten naar mij luisteren. 
Dat moeten jullie niet alleen beloven, maar ook echt doen. 
Misschien krijg ik medelijden, zegt de Heer,
en zal ik mijn plan veranderen. 
Want ik ben een goede God. 
Ik ben vol liefde en geduld. 
Ik ben trouw, en ik houd er niet van om mensen te straffen.

 

Aswoensdag. 
Wij worden uitgenodigd om een oeroud gebaar te stellen: 
as op het hoofd,
de dood, midden in het leven.

Deze weg willen we gaan, samen, veertig dagen lang, 
in het voetspoor van Jezus van Nazareth die ons voorgaat.

 

Op deze uren kan u een askruisje ontvangen in een van onze vierende kerken.
Het gebedsblaadje dat ter beschikking ligt in de kerken vindt u ook onderaan deze pagina.