Gezegend nieuwjaar!

Vrijwilligers en vrijgestelden, 
gewijd en toegewijd,
van de parochie Laarne/Wetteren
(nieuwe naam weldra te begeven!*)
wensen u van harte een jaar waarin
hoop, vrede,
en oprechte zorg voor de medemens
 
weer meer
centraal
mogen staan!

 

(Deken Yvan ontving 33 voorstellen voor een nieuwe naam voor onze parochie. U hoort en leest er binnenkort meer over...)