Godelieve in de put

 

K&L redactrice Erna De Keulenaere geniet van haar pensioen. Zelfs corona houdt haar niet tegen om met de fiets op verkenning te gaan.

Zo passeerde ze onlangs in Gistel, waar in de 11de eeuw de H. Godelieve door haar schoonfamilie uit de weg werd geruimd. Haar levenseinde leest als een regelrecht moordmysterie. UItgehuwelijkt aan een man die haar niet wou, wordt ze eerst het huis uit gepest. Wanneer haar vader eerherstel eist, neemt de echtgenoot Godelieve opnieuw in huis - om haar een weinig later door 2 knechten met haar eigen sluier te laten wurgen. Ze dumpen haar lichaam in een put om zo de indruk te wekken dat ze zou zijn verdronken.

Wie de Poirot was die deze true crime uiteindelijk oploste staat niet te boek (vermoedelijk kwam er een miraculeuze ontknoping aan te pas).

Godelieve stierf in 1070; in 1084 reeds verhief de bisschop van Doornik haar tot de eer des altaars (een de facto heiligverklaring). In Gistel houdt men haar naam en gedachtenis in ere. 

Erna vertelt er meer over in KERK & Leven nr. 33 dat deze week verschijnt.

 

In de kerk van Ten Ede pronkt nog een beeld van Godelieve. De palm die ze in de hand houdt is het vast attribuut van de martelaren.