Homilie deken Yvan op Hoogfeest OLV-Tenhemelopneming

De homilie die deken Yvan verzorgde op de hoogdag kon op veel bijval rekenen. We publiceren hem dan ook graag voor wie er niet bij kon zijn – én voor wie hem nog eens wil nalezen.

U vindt de integrale tekst onder 'Extra informatie' onderaan deze pagina.

Maria zong haar loflied, beter bekend als het magnificat, - dat op 15 augustus steeds wordt gelezen als evangelie - natuurlijk niet bij haar Tenhemelopneming maar wel tijdens het bezoek aan haar nicht Elisabeth. 

In de 'Bijbel in Gewone Taal'-vertaling klinkt haar loflied zo:

 

Toen zei Maria:

‘Ik geef alle eer aan God.

Ik juich voor hem,

hij is mijn redder.

Hij koos mij uit,

mij, een heel gewoon meisje.

Nu zal iedereen over mij zeggen:

‘Zij is gezegend.’

Want God, die machtig is en heilig,

heeft iets geweldigs met mij gedaan.

Aan mensen die naar hem luisteren,

geeft hij zijn liefde, nu en altijd.

God heeft zijn kracht laten zien:

Trotse mensen jaagt hij weg,

en koningen pakt hij hun macht af.

Maar gewone mensen maakt hij belangrijk.

Arme mensen geeft hij veel,

maar rijke mensen krijgen niets.

God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.

Daarom helpt hij zijn volk.

Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,

aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam.’

(Lk 1: 46-55)

     

In het getijdengebed van religieuzen en priesters maakt Maria's loflied dagelijks deel uit van de vespers of het avondgebed.