Hoogfeest Maria Hemelvaart

 

 

Op maandag 15 augustus viert de katholieke kerk het belangrijste Maria feest van het kerkelijk jaar. Deken Yvan schreef er de volgende bezinning bij:

 

 

 

Ieder jaar opnieuw viert de kerk over de gehele wereld op 15 augustus het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen, één van de meest gekende Maria-feesten in onze christelijke kerk. Maria wordt geprezen omdat zij ja gezegd heeft tegen die uitnodiging, die vraag van God, om de moeder van Zijn Zoon te worden, en meer nog, zij heeft niet alleen ‘ja’ gezegd, maar heel haar leven was gewoon een ja, niet alleen haar woorden dus, maar zeker ook haar daden. En omdat zij gedurende haar leven een en al ja was, in woord en daad, mag zij ook na haar aardse bestaan verder delen in Gods vrede en vreugde.

Maar wat betekent dit hoogfeest voor ons, mensen van de 21ste eeuw? Dit feest is volgens mij niet meer dan een vriendelijke uitnodiging om, net als Maria, ja te zeggen tegen het leven, niet alleen met met woorden, maar ook met ons hart en met onze handen, dus ook met daden. Dit feest is bovendien ook een uitnodiging, om, net als Maria, in de stroom te gaan staan van die mensen die voor ons getuige zijn geweest van Gods goedheid en Gods vrede, wij hoeven de traditie niet zo maar naast ons neer te leggen, maar mogen er uit leren dat ook in de vorige eeuwen vele mensen zich tot God hebben gericht, bij Hem moed en sterkte hebben gevonden.

Dit feest zegt ten slotte voor ons ook heel veel over God zelf: God ziet om naar zijn mensen, Hij kent ons gaan en staan, onze onmacht en onze pijn, onze pogingen om van het leven iets te maken. God ziet om naar mensen. Alle mensen tellen mee. Zo was het voor Maria, zo was het voor zovele mensen na haar, en zo zal het hopelijk ook zijn voor ons. Dat is onze hoop, dat is ons geloof, en dat is onze kracht om van het leven nu het beste te maken, en om ja te zeggen tot het leven.

En dit zal zeker nodig zijn, want we staan ook in onze kerk voor grote uitdagingen, zeker ook in ons bisdom, want uitgerekend op 15 augustus zal onze bisschop bij decreet de nieuwe dekenaten oprichten: waar er vandaag ngo 34 dekenaten zijn, zullen deze herleid worden tot 10 (waarvan Wetteren er één is). Voor  elk nieuw dekenaat wordt een deken en een dekenale ploeg benoemd voor 6 jaar. Zij hebben de opdracht om de groei naar nieuwe parochies binnen het dekenaat  te stimuleren en te begeleiden. Wij weten nog niet wat dit worden zal, en hoe dit gaat verlopen, maar laat ons, net als Maria,  ja zeggen tegen onze opdracht, en vertrouwen dat ook God ons niet in de steek laat.

Dat wens ik ons allen van harte toe: Een zalige hoogdag van Maria ten hemel opgenomen!

(Deken Yvan)