Immanuel, God komt ons heel nabij

 

Elk jaar opnieuw, in de advent, kijken we uit naar de komst van de Messias.

De idee dat God als mens in ons midden komt en zo ons bestaan deelt, maakt fundamenteel de eigenheid van ons christelijk geloof uit.
Geen verre God is Hij...

H. Oosterhuis drukt de verwondering die daarmee gepaard moet gaan sprekend uit:

'Vanwaar zijt gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wil wonen...' (ZJ 214)

De evangelist Matteus citeert een profetie van Jesaja om de komst van de Messias aan te kondigen (Mt 1):

22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan
wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 
23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren,
en men zal hem de naam Immanuel geven,’
wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

De naam Immanuel houdt een belofte in: God laat zijn volk niet in de steek, zijn liefde en trouw duren eeuwig. 
In de iconografie wordt Immanuel doorgaans voorgesteld als een jeugdige Christus. 

Een parochie die Immanuel heet, weet zich geroepen om zelf ook God onder de mensen te brengen, en zijn liefde telkens weer handen en voeten te geven voor de wereld rondom ons - hoe ver die ook van God moge verwijderd zijn. 

 

(Dit weekend worden we tijdens de zondagsviering gevraagd onze voorkeur te kennen te geven voor de naam van onze nieuwe parochie.
We stellen u de 5 kandidaten graag nog eens één voor één voor. 
Vanavond ronden we af met  Gabriël
)