Inschrijvingen vormseltraject

 

Op 5 september waren op onze parochie reeds 150 kinderen ingeschreven om van start te gaan met het vormseltraject.
We gaan er van uit dat het totaal aantal inschrijvingen niet noodzakelijk veel lager zal liggen dan vorig werkjaar (180+), dus verwachten we ons nog aan een kleine 40 inschrijvingen. 

Wie nog niet is ingeschreven kan dat met dit formulier.

Wie komt in aanmerking?

Kinderen geboren in 2007. Jongeren geboren in 2005 of 2006 mogen ook nog aansluiten.
Oudere tieners (of volwassenen) moeten een apart traject volgen, en nemen best persoonlijk contact op met deken Yvan of parochieassistent Wim). 
Een 1-jaar jongere zus of broer (geboren in 2008) is eveneens welkom.

Men kiest vrij waar men het vormsel(traject) doet: in Kalken, Laarne, Massemen of Wetteren (Sint-Gertrudis).
Het traject verloopt gelijk(w)aardig in deze vier vormselplekken. Ook de bijdrage in de kosten is overal dezelfde: € 30.

Inschrijvingen worden afgesloten op vrijdag 7 september. Wacht niet tot het te laat is! In Laarne gaat het traject nu zondag 9 september reeds van start!