kindermoment
Het eerste kindermoment is op zondag 5 september om 11.00 uur in onze dekenale St.-Gertrudiskerk.
Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom : men zegge het voort !

De grote vakantie (wat een zomer!) is weer bijna voorbij en het gewone leven komt langzaam maar zeker weer op gang. Ook in de kerk  hervatten we onze activiteiten. En met de versoepelingen die op komst zijn hopen we stilletjes toch ook dat alles min of meer “normaal” gaat kunnen verlopen in de nabije toekomst.

Tot onze grote vreugde kunnen we aankondigen dat we ook dit werkjaar weer kindermomenten organiseren tijdens de zondagsviering in de St.-Gertrudiskerk en dit telkens de eerste en de derde zondag van de maand. Bij het begin van de viering worden de kinderen uitgenodigd om met de “juffen” van de kindermomenten mee te gaan naar de doopkapel: daar werken ze op hun eigen manier rond het evangelie of rond een bepaald thema. Bij het Onze Vader sluiten ze weer aan bij de vierende gemeenschap en na de communie brengen zij een kort verslagje of een gebed.

Ook dit jaar staan weer enkele enthousiaste medewerkers klaar om alles in goede banen te leiden: dankjewel hiervoor.

Zoeken