moerbei
Beter laat dan nooit!
In het weekend van 13-14 november worden de Laudato Si - bomen aangeplant...

In het kader van 5 jaar Laudato Si´, de groene encycliek van paus Franciscus, riep Ecokerk vorig jaar de parochies op om symbolisch uitdrukking te geven aan hun engagement om het appel van Laudato Si’ ernstig te nemen door een fruitboom te planten. Ook in onze Gabriëlparochie viel de oproep niet in dovenmansoren. Wij wilden graag in de omgeving van onze 5 kerken in Wetteren, Massemen, Laarne, Kalken en op Ten Ede een fruitboom planten. Daarvoor werden de gemeentes Wetteren en Laarne aangeschreven. Zij reageerden positief. Ook de kerkfabrieken werden in het proces betrokken. Wij kozen er als parochie voor om een moerbeiboom te planten. Aangezien deze bomen niet zo maar beschikbaar zijn en ruime tijd op voorhand moeten besteld worden, waren ze pas dit jaar te verkrijgen. Daarom werd alvast vorig jaar symbolisch één (appel)boom geplant aan het parochiehuis in Ten Ede. Deze boom is ondertussen in zijn volle groei.

Waarom een moerbeiboom?

We kozen ervoor om een moerbeibomen te planten omdat dit een zeldzame boom is, zeker in onze streken. Deze boom bestaat al heel lang. Ook in de bijbel veroverde hij veroverde al een plekje.
In het Lucasevangelie vinden we hem terug in volgend citaat: De Heer antwoordde: ‘Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee!” en hij zou u gehoorzamen ( Lc. 17,6).

Ook priester-dichter Anton Van Wilderdode was gefascineerd door deze boom, en schreef volgend gedicht:    

Moerbeiboom

Al bijna bovengronds en zonder aarde
de wortels opgewerkt van tachtig jaren
onschoon geschaard tussen de appelaren

hier en hiertegen toen wij knapen waren
de ladder neergelegd, de merels nader
in bessenmoes de bek, vol zuiver water

de hemel overal, de groene aarde
van bovenaf gezien een open krater
vol blauwe bijen en libellenparen.

Het paradijs. En geen verbazing later
wanneer de boom met ingehouden adem
zich opsluit in de zaal van zijn geblaarte.

Concreet

Nu het plantseizoen voor bomen weer is aangebroken, lijkt het ons het geschikte moment om onze Laudato Si’ –moerbeibomen te planten. We zullen dit doen in het weekend van 13-14 november.

Op zaterdag 13 november om 17.30 uur in Kalken. Op zondag 14 november om 10.00 uur in Massemen en om 10.30 uur in Laarne en Wetteren. We roepen  onze parochianen van deze kerkplekken op om aanwezig te zijn bij de boomplanting.

De groendiensten van de gemeenten Laarne en Wetteren zullen het voorbereidende werk op zich nemen, waarvoor onze hartelijke dank!

Zoeken