Lichtmis: kinderzegen en pannenkoeken

 

We mochten in onze vier kerkplekken alweer heel wat jonge ouders met hun pas gedoopte kinderen verwelkomen in de zondagsviering ter gelegenheid van Lichtmis.  De kindjes ontvingen een bijzondere zegen, niet van Simeon, maar van de aanwezige voorganger en diaken.

Na de viering werden allen getrakteerd op een lekkere pannenkoek; tradities zijn er tenslotte om in ere gehouden te worden.

Dank aan allen die lokaal hebben meegwerkt om alles in goede banen te leiden.