Lichtmisvieringen

 

 

In onze vier vierende kerken worden de kindjes die in het voorbije jaar gedoopt zijn, samen met hun ouders, uitgenodigd naar de eucharistie in het weekend die volgt op Lichtmis.

 

In de viering is er kaarsenwijding en kinderzegen. Die laatste herinnert aan de Opdracht van Jezus in de tempel: de kinderen worden aan Gods zorg en liefde toevertrouwd, en, naar goede katholieke traditie, onder de bescherming van de Moeder Gods geplaatst.

 

 

Het is natuurlijk ook altijd een mooi terugkeer-moment, waarbij we als kerkgemeenschap te kennen geven dat we de kindjes die zijn gedoopt noch hun ouders zijn vergeten (wat omgekeerd niet altijd kan gezegd worden…).

 

In de viering in Sint-Gertrudis (zondag, 11.00 u.) is onze bisschop, Mgr. Luc Van Looy, te gast. Hij zal de dienst voorgaan en de homilie verzorgen. Na de viering drinken we samen een glaasje, en krijgen de kinderen een pannenkoek.