Maria boodschap

 

Vandaag viert de Kerk het Feest van de Annunciatie, ook wel Maria Boodschap geheten.

Het verhaal is gekend: 

"In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette.. Het meisje heette Maria. 2Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’"

(U kan de hele passage op deze site lezen.) 

Het angelusgebed - dat nu heftig wordt gepromoot - brengt die aankondiging van Gods Menswording in herinnering:  

Onze vaste KERK & Leven redacteur Marc Van Kerchove schreef een bezinning bij dit gebeuren. Deze verschijnt vandaag in KERK & Leven  en u vindt de tekst uitzonderlijk ook hier.