Meer leren over de Psalmen

 

Net als twee jaar geleden biedt het dekenaat Wetteren, in samenwerking met CCV Gent, het Bijbels Leerhuis aan.

Het Leerhuis is bedoeld als een traject van geloofsverdieping. Het richt zich tot al wie meer wil te weten komen over de Bijbel, en bereid is om daartoe, gedurende een klein jaar, in een leergroep op weg te gaan. 

We verdiepen ons tijdens deze editie in de psalmen

In ons dekenaat vinden de 7 lokale bijeenkomsten plaats in en om de dekenij, Markt 18, Wetteren, telkens op donderdag. U vindt de data in de kalender .

Sessies starten om 20.00 u. en eindigen niet later dan 22.00 u. Alle sessies zullen worden gehouden met inachtneming van de geldende corona-maatregelen. 

Er zijn ook 2 diocesane sessies voorzien, in september en mei, maar hoe die precies zullen verlopen is momenteel - gezien de corona-restricties- niet duidelijk. 

 

Inschrijven kan, tot 15 september, bij: 

Karolien Buysse
0472 36 82 27
karolien.dekenaatwetteren@gmail.com

Bij inschrijving vermeld je jouw naam en adres, alsook je mailadres of andere contactgegevens.

De deelnameprijs bedraagt € 40. 

Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving op rekening BE 96 7390 1502 5705 van Pastorale Dekenale VZW van het Dekenaat Wetteren, met vermelding ‘Bijbels leerhuis’ + naam deelnemer