Missiefeest
Ondanks het wegvallen van het gebruikelijke missiefeest in Scheppers reageerden jullie opnieuw massaal op onze sponsorbrief, de informatie in het parochieblad of op de parochiale website.

Jullie zorgden voor een resem giften en schreven in voor 250 maaltijden. Ook tijdens de omhaling in de door corona aangepaste weekendvieringen in onze vier vierende kerken waren jullie uitermate gul. Ongetwijfeld heeft de homilie van zuster Erna De Wulf en haar internationaal zusterkoor, daar flink toe bijgedragen.

Missieanimatie is weerom heel trots en blij om te melden dat wij, enkel door de inbreng van geëngageerde mensen zoals u, een bedrag van 7.014 € mochten ontvangen (waarvan 1.800 € van de omhalingen). Daarmee ligt de opbrengst in dezelfde lijn van het vorig jaar. Het alternatief missiefeest 2021 was weerom een succes. Het past om jullie allen daarvoor meer dan hartelijk te danken.

Vorig jaar gaven we grif toe dat het toen opgehaalde bedrag ruimschoots onze verwachtingen overtrof. Ook nu is dat niet anders. Het bevestigt dat het werk van onze missionarissen in onze Gabrielparochie in Laarne en Wetteren actueel blijft en zeer geapprecieerd wordt.

Dankzij jullie joviale steun in deze toch moeilijke en onvoorspelbare tijden kan missieanimatie haar engagement uit onze sponsorbrief, nl. het steunen van één project in Congo en twee in Rwanda, ruimschoots valideren. Réjette De Winter, zuster Erna De Wulf en de confraters van wijlen broeder Leon Backx bedanken u alvast voor uw enorme steun. Op die manier kunnen zij hun projecten verder zetten of afwerken.

Jullie hebben door jullie participatie aan het alternatief missiefeest opnieuw een warm hart getoond voor anderen, ver weg. Wij wensen jullie allen het allerbeste toe. Blijf vooral zorgen voor uzelf en anderen. Nogmaals dank en wij hopen u op het missiefeest van volgend jaar te mogen verwelkomen. Zonder tegenbericht en zonder corona: afspraak op zondag 24 augustus 2022.

Namens de Werkgroep Missieanimatie Wetteren en de missionarissen.

Zoeken