zuster Julia Raman
Zuster Julia Raman2
Dit jaar zet missieanimatie van de onze Gabrielparochie van Laarne en Wetteren, wijlen zuster Julia Raman uit de kerkplek Laarne in de kijker.

Julia werd geboren in Laarne op 20 oktober 1928 als vierde in een gezin van acht kinderen, zes jongens en twee meisjes. Zij was de oudste dochter. Haar vader was hoofdonderwijzer, haar moeder zorgde thuis voor de opvoeding van de kinderen. Die opvoeding was door en door christelijk georiënteerd en vormde ongetwijfeld de bedding voor Julia’s verdere leven. In haar jeugdjaren kon zij zich ten volle uitleven in de jeugdbewegingen waar zij leidende functies opnam. En zo groeide bij haar het onweerstaanbare verlangen naar een totaal vervullend christelijk leven. Ze koos voor het leven als missiezuster, ondanks een toch zwakke gezondheid en wetende dat haar familie verlaten de moeilijkste uitdaging zou zijn voor haar.

Op 8 november 1954 trad Julia binnen bij de zusters van De Jacht te Heverlee. Ze kreeg er de kloosternaam “zuster Anaïs”. Hetzelfde jaar reisde zij voor de eerste keer af naar de Filipijnen en bleef er, met een tussenperiode van 5 jaar in België, tot 1994 altijd als missionaris-pelgrim. Voor Julia was het van meet af aan duidelijk dat haar leven zou bestaan uit telkens opnieuw loslaten en herbeginnen. Zo bleef ze nooit langer dan 5 jaar in een dezelfde missiepost: ze bouwde aan projecten van in het bergland, op de diverse eilanden die de Filipijnen uitmaken, tot in de hoofdstad Manila. Haar taken waren telkens zeer divers: godsdienstonderricht in scholen van de zusters en in parochies, verzorgen van zieken en melaatsen, roepingspastoraal met begeleiding en vorming van nieuwe jonge inlandse zusters. Haar wijsheid en luisterend oor werkten aanstekelijk.

Julia was een gelukkige missiezuster, ondanks dat haar mindere gezondheid haar parten bleef spelen. Geïnspireerd door haar grote liefde tot Jezus heeft ze ontelbare mensen geholpen zich te ontwikkelen zodat ze met zelfvertrouwen en kennis van zaken een gelukkig leven konden opbouwen. Ze gaf het evangelie handen en voeten.

Ook in België vervulde ze diverse beleidstaken: lid van de missieploeg van haar orde, overste van de zustergemeenschap in Roeselare en medeverantwoordelijke voor het district van de zusters van De Jacht in België. Haar laatste jaren bracht zij door bij haar medezusters in Nieuwpoort. Midden 2015 werd ze plots zeer ernstig ziek en werd overgebracht naar het Missiehuis van de zusters van de Jacht in Heverlee. Ze overleed er op 20 augustus 2015.

Zuster Julia was nauw verbonden met het klooster Quezon City in de Manila. Daaraan verbonden is het Saint Jozef Transcient House dat arme zieken opvangt, afkomstig van alle Filipijnse eilanden, die geen ziekenhuis of een specialist kunnen betalen. Het doel van de opvang is hen verder begeleiden en doorverwijzen naar de dokter die ze nodig hebben. De dokterskosten en de kost en inwoon worden gedragen door het Transcient House. Het is precies dit project dat de zusters van De Jacht, ter nagedachtenis van zuster Julia, graag door ons gesponsord willen zien.

Verdere informatie over de andere door missieanimatie gesteunde projecten en de praktische inschrijvingen voor het missiefeest op zondag 28 augustus 2022 in Scheppers kan u lezen in de volgende edities van het parochieblad, evenals hier op de parochiale website.

Zoeken

Dekenaal nieuws