Missiezondag in de wereldkerk

 

Dat er op onze parochie heel wat solidariteit bestaat met het zuiden hebben we mogen ervaren n.a.v. het (geannuleerde) parochiale missiefeest in augustus. Toen zamelde missieanimatie € 7 382 in voor onze nog actieve missionarissen Réjette De Winter (Congo) en Zr Erna De Wulf (Rwanda).

Dit weekend viert de wereldkerk de jaarlijkse missiezondag.

De collecte van de vieringen in dit weekend gaat wereldwijd naar de projecten van Missio.

Missio is een internationale kerkelijke organisatie die de verkondiging van de Blijde Boodschap promoot en fondsen werft om christelijke gemeenschappen wereldwijd te steunen. Op die manier kunnen lokale kerkgemeenschappen hun pastorale werk uitbouwen, zodat zij het evangelie kunnen beleven en gestalte geven.

Dit jaar heeft Missio België bijzondere aandacht voor de weeskinderen in Liberia. Zij verloren hun ouders door het aanslepende burgerconflict of door diverse gezondheidscrisissen (ebola, COVID-19). Onze steun helpt de kinderen in basisvoorzieningen als voeding, kleding, onderwijs en gezondheidszorg. Maar ze krijgen ook psychologische steun.

Alvast bedankt voor jouw bijdrage aan deze collecte ten voordele van Missio.

 

(afbeelding © Missio)