Naam nieuwe parochie

 

Op 17 april vaardigde onze bisschop het decreet van naamgeving uit waardoor de nieuwe parochie in Laarne en Wetteren voortaan officieel de naam Gabriël, Aartsengel draagt. 

 

 

We hebben het decreet ter inzage uitgehangen in de portalen van onze vierende kerken. Het kan ook  hieronder worden nagelezen (zie 'Extra informatie' ).

Het decreet wordt van kracht op 1 mei 2019.

Voor alle duidelijkheid, het betreft de naam van het samenwerkingsverband (‘nieuwe parochie’) van de nog bestaande kerkrechterlijke parochies Kalken Sint-Dionysius, Laarne Sint-Macharius, Massemen Sint-Martinus, Ten Ede Sint Anna en Wetteren Sint-Gertrudis.
Deze vijf kerkplekken, en hun respectieve kerk, behouden hun naam. De nieuwe parochie is immers geen juridische entiteit.

De parochieploeg heeft reeds een lokaal grafisch kunstenaar aangesproken om een logo uit te werken dat past bij onze nieuwe naam. Ook op de website en in briefwisseling zal na verloop van tijd de naam Gabriël – Parochie in Laarne en Wetteren systematisch worden ingevoerd.
De toevoeging (door het bisdom) van het woord aartsengel zal daarbij niet worden gebruikt.

Extra informatie: