Nieuwe richtlijnen: geen Goede Week-vieringen dit jaar

Gisteravond dienden we onze kopij in voor KERK & Leven nr 13 dat woensdag verschijnt. Daarin staat te lezen dat Palmzondag niet kan / mag worden gevierd dit jaar. Dat nieuws is ondertussen, nog voor nr. 13 de persen haalt, achterhaald...

Deze morgen hebben de bisschoppen immers beslist dat ALLE vieringen tot en met 19 april worden opgeschort.

 

Dat betekent dus op de eerste plaats dat alle diensten van de Goede Week, inclusief Pasen, en ook Beloken Pasen (traditioneel met de doop van de eerstecommunicanten op onze parochie) vervallen.

Er is nog geen beslissing genomen betreffende de vieringen van vormsel en eerste communie ná 19 april. De parochie wacht wat deze betreft de verdere beslissingen van de bisschoppen af. We verontschuldigen ons oprecht bij alle betrokkenen voor de onzekerheid die dit met zich meebrengt.

U kan het schrijven van de bisschoppen vinden onder 'extra informatie' onderaan deze pagina.

 

 

 

Extra informatie: